Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

To Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją na wniosek ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), UN Women, ITU i innych właściwych organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki, ich kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji.

#MiędzynarodowyDzieńKobietiDziewczątwNauce

Ostatnio zmieniany piątek, 15 luty 2019 11:20
(0 głosów)