Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie programu współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Współpraca pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi jest niezwykle ważna i owocna dla obu stron tej relacji, a ostatecznie dla obywateli Polski. Jednym z narzędzi do określenia zasad tej współpracy są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi.

Nierówne traktowanie demonstrujących

Nierówne traktowanie demonstrujących to już PISowska norma. Umorzenia w niektórych sprawach, zarzuty w innych już nikogo nie dziwią. Neofaszyzm ma się dobrze, dzięki cichemu przyzwoleniu rządzących, które jest ich współodpowiedzialnością.

Monika Wielichowska
Posłanka na Sejm RP

 

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#GabinetCieni

W sprawie fali nienawiści, ksenofobii i nazizmu

Posłanka Monika Wielichowska wraz z grupą posłów, wystosowała interpelacje poselskie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Prezesa Rady Ministrów w sprawie fali nienawiści, ksenofobii i nazizmu.

Odpowiedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o zbiórkach publicznych

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/858-w-sprawie-proponowanych-przez-mswia-zmian-u-ustawie-o-zasadach-prowadzenia-zbiorek-publicznych w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie propozycji zmian w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, otrzymaliśmy odpowiedź od pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.