W sprawie zastraszanie dyrektorów szkół za organizację „Tęczowego Piątku”

26 października 2018 r. w polskich szkołach odbył się „Tęczowy Piątek”. Była to trzecia edycja międzynarodowej akcji, koordynowana w kraju przez Kampanię Przeciw Homofobii. Inicjatywa ma na celu uczyć akceptacji i pokazać solidarność z osobami LGBTQI.

211 szkół z całej Polski zadeklarowało chęć wzięcia udziału w akcji. Do tych szkół organizator akcji wysłał materiały edukacyjne, które były pomocne w wymyśleniu scenariusza lekcji. To już od nauczycieli konkretnych placówek zależało, jak poprowadzą zajęcia.
 
W materiałach od organizatorów akcji – Kampanii Przeciw Homofobii – nauczyciel mógł przeczytać np., by pokazać, że pośród znaczących figur historycznych były także osoby homoseksualne i biseksualne. "Za przykład może posłużyć biografia Oskara Wilde’a albo Marii Konopnickiej".
 
Założeniem „Tęczowego Piątku” jest uświadamianie i nauka tolerancji w szkołach. Dlatego tego dnia na szkolnych korytarzach zawisły tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji była akceptacja oraz otwartość na osoby LGBTQI.
Niestety „Tęczowy Piątek” nie spotkał się z przychylnością Ministerstwa Edukacji Narodowej, które poinformowało, że w szkołach, w których go zorganizowano, zostanie przeprowadzona kontrola. W razie wykrycia nieprawidłowości Ministerstwo zagroziło dyrektorom szkół postępowaniami dyscyplinarnymi.
 
Organizator „Tęczowego Piątku” niczego szkołom nie narzucał, przekazał jedynie materiały, które mogły być pomocnicze w przeprowadzeniu zajęć na temat akceptacji i tolerancji. Preambuła prawa oświatowego mówi o tym, że szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, m.in. w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości i wolności.
 
Posłanka na Sejm RP Monika Wielichowska wraz z grupą Posłów, zwróciła się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W wystosowanej interpelacji Posłowie poprosili Pełnomocnika o odpowiedź na pytania:
1. Jakie jest stanowisko Pełnomocnika w tej sprawie?
2. Czy Pełnomocnik odniósł się do gróźb skierowanych do dyrektorów szkół ze strony MEN?
3. Dlaczego MEN za lekcje o tolerancji chce dyscyplinarnie karać dyrektorów?
4. Jakie jest stanowisko Pełnomocnika w sprawie organizacji „Tęczowego Piątku”? Czy możliwe jest objęcie patronatem „Tęczowego Piątku” przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania? 
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedź pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Sejm
#Interpelacja

Pobierz załącznik:

(0 głosów)