Interpelacje w ważnych sprawach

W związku z wypowiedzią pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki, w której potwierdziła, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej, poseł Monika Wielichowska zwróciła się z interpelacją poselską (8444), w której zapytała m.in. dlaczego resort postanowił wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?

W załączniku zamieszczamy treść interpelacji oraz odpowiedź pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

*******
W ostatnim czasie dochodzi do powtarzających się aktów przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do zagranicznych studentów studiujących w Polsce.

Oto przykłady ataków na studentów z ubiegłego roku: w listopadzie Nigeryjczyk, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, został spryskany na ulicy gazem łzawiącym. W październiku tureccy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu musieli przez 45 min klęczeć i przepraszać za swoje pochodzenie, obrzucano ich też jedzeniem. Ponadto atak na Palestyńczyka w Szkole Filmowej w Łodzi, muzułmanka zaatakowana na Politechnice Łódzkiej, Turcy pobici w Słupsku, Bydgoszczy i Toruniu, Algierka zaatakowana w Łodzi. W kwietniu w Białymstoku, politechnika ostrzegała studentów z Erasmusa przed narodowcami, którzy obchodzili 82 lata istnienia ONR. Radzili pozostać cudzoziemcom w akademiku.

Ataki na zagranicznych studentów przybierają coraz bardziej agresywną formę.

Posłanka zwróciła się w tej sprawie z interpelacją poselską (8367) do pana Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Zapytała, jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie? Zapytała również dlaczego rząd bagatelizuje akty fizycznej i psychicznej przemocy na tle narodowościowym wymierzone w zagranicznych studentów studiujących w Polsce? W tej samej sprawie posłanka skierowała również interpelację poselską do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8366).

Treść interpelacji oraz odpowiedzi w załączniku.

*******

Poseł Monika Wielichowska wystosowała interpelacje poselskie do Premier RP oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora (7970 i 7999).

Redakcja i dziennikarze głównego wydania „Wiadomości” oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając ich wiarygodność i szkalując działających w nich ludzi.
Posłanka zapytała panią Premier oraz pana Pełnomocnika, kiedy podejmą interwencję oraz niezbędne kroki do zapewnienia rzetelności publikowanych informacji i respektowania standardu mediów publicznych, zgodnie z ich ustawową misją?

Całość interpelacji oraz odpowiedź w załączniku.

********
Posłanka skierowała interpelację poselską do pani Premier w sprawie reformy finansowania organizacji pozarządowych (7990). Zapytała w niej,  dlaczego rząd PIS chce powołać Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które stanie się kolejną rządową agendą, polityczną centralizacją i próbą podporządkowania sobie organizacji pozarządowych?

Zachęcamy do zapoznania się z interpelacjami oraz odpowiedziami umieszczonymi w załącznikach.

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany piątek, 31 marzec 2017 12:35
(0 głosów)