Interwencja poselska w sprawie dyskryminacji studentów z zespołem Aspergera

Kilka tygodni temu w publicystycznym dodatku „Rzeczpospolitej” ukazał się tekst Profesora z Uniwersytetu w Białymstoku, w którym wezwał do "ograniczonej dyskryminacji" osób "niezrównoważonych psychicznie" w szkołach wyższych i odsiewania ich podczas egzaminów wstępnych.

Tekst ma formę felietonu opisującego problemy wymyślonego wykładowcy Zdzisia z Uniwersytetu w Popielnie, który narzeka na studenta "wariata" z Zespołem Aspergera.

Po interwencji studentów profesora Piotra Nowaka okazało się, że w tekście mowa o prawdziwym studencie Nowaka. W Białymstoku wszyscy wiedzą, kim jest chłopak opisany w tekście. Jak informują studenci profesora oraz koledzy opisanego chłopaka z zespołem Aspergera, wykładowca otwarcie dyskryminuje go podczas swoich zajęć. Swoją publikacją oraz swoim zachowaniem podczas zajęć, profesor Uniwersytetu w Białymstoku wyrządza krzywdę studentowi z zespołem Aspergera.

Oburzająca jest już sama propozycja dyskusji na temat segregacji studentów. Równie niedopuszczalne jest dyskryminowanie i stygmatyzacja studenta z zespołem Aspergera.

Wśród osób z zespołem Aspergera, także w Polsce, są naukowcy, wykładowcy akademiccy, lekarze, inżynierowie, osoby wszelkich profesji, nierzadko pełniące ważne i użyteczne społecznie funkcje. Do swoich sukcesów zawodowych i życiowych dochodzili wysiłkiem własnym, czasem ze wsparciem najbliższych i osób.

Nazywanie osób z zespołem Aspergera chorymi psychicznie, niezrównoważonymi i niepoczytalnymi godzi w zwyczajną, ludzką przyzwoitość.

W związku z tym poseł Monika Wielichowska wystosowała interpelację poselską do Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pytając, jakie działania planuje podjąć Pan Minister, by zapobiec takim zachowaniom? Czy postępowanie wykładowcy, które jest dyskryminujące i jawnie stygmatyzujące wobec studenta z zespołem Aspergera, będzie przez resort i służby podległe Panu Ministrowi sprawdzone?

W odpowiedzi pan Aleksander Bobko Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował, że trudno uznać działania władz Uniwersytetu w Białymstoku za niezgodne z przepisami prawa i statutem uczelni. Ponadto w ocenie ministerstwa brak jest podstaw do wszczęcia postępowania nadzorczego.

Poseł Wielichowska w tej samej sprawie zwróciła się również do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Posłanka zapytała, jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie? Czy zamierza podjąć interwencję? Czy zostaną wdrożone czynności sprawdzające, czy na Uczelni dochodzi do dyskryminujących i jawnie stygmatyzujących zachowań wobec studenta z zespołem Aspergera?

Na odpowiedź Pana Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania wciąż czekamy.

 

#sejm #Wielichowska #studenci #dyskryminacja #zespółAspergera #gabinetCieni

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany piątek, 31 marzec 2017 12:30
(0 głosów)