W sprawie rekomendacji ONZ dla Polski podczas Przeglądu Praw Człowieka

Podczas Przeglądu Praw Człowieka w ONZ, który odbył się 9 maja br. w Genewie, dużo uwagi poświęcono obecnej sytuacji w Polsce. W raporcie opublikowanym przez Radę Praw Człowieka ONZ, który podsumował Okresowy Przegląd Praw Człowieka znalazło się aż 185 rekomendacji dla polskiego rządu.

Państwa członkowskie ONZ nie oszczędzały ostrych słów wskazując Polsce co powinna zmienić, by poprawić przestrzeganie praw człowieka. Zalecenia Rady dotyczyły walki z dyskryminacją w Polsce – z rasizmem, nietolerancją, przejawami nierówności kobiet, a także zagwarantowania równych praw dla mniejszości seksualnych, zagwarantowania niezależności i wolności mediom oraz wprowadzenia związków partnerskich.

Wśród 185 rekomendacji dla polskiego rządu, większość dotyczy: niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezależności sądownictwa, pluralizmu mediów, ochrony mniejszości, dostępu do legalnej aborcji, walki z rasizmem i ksenofobią oraz poprawy prawnych standardów antydyskryminacyjnych – głównie w stosunku do kobiet, osób LGBT, osób z niepełno sprawnościami i migrantów.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:

1. Jakie jest Pana stanowisko wobec rekomendacji ONZ dla Polski?
2. Jakie działania zamierza Pan podjąć w odniesieniu do rekomendacji dla Polski, aby realizowała program na rzecz równego traktowania, podjęła kompleksową walkę z rasizmem i ksenofobią, czy wprowadziła ochronę osób LGBT w obszarze zdrowia i edukacji?

W odpowiedzi na interpelację pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że wszystkie rekomendacje są obecnie przedmiotem analizy, na której podstawie sformułowane zostanie stanowisko rządu w poszczególnych kwestiach. Pełnomocnik poinformował, że stanowisko to będzie opublikowane jako aneks do raportu z trzeciego Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka wobec Polski.

W załączeniu udostępniamy pełną treść interpelacji oraz odpowiedzi.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)