W sprawie umorzenia śledztwa w sprawie nawoływania do nienawiści

W lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo – Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku, podczas której koordynatorka dolnośląskiego oddziału ONR dopuściła się haniebnych i wulgarnych wypowiedzi pod adresem muzułmanów. Prowadząca śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej oskarżyła Helcyk, że w swoim wystąpieniu nawoływała do nienawiści. Nie miała co tego wątpliwości również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Podstawą oskarżenia był art. 256 kodeksu karnego, a proces miał zacząć się w październiku 2016r.

Proces nie odbył się, bowiem prokuratura wycofała akt oskarżenia, a 28 kwietnia br. śledztwo przeciwko Justynie Helcyk umorzono. To kolejny przypadek, kiedy nie karze się za mowę nienawiści. Umorzenie śledztwa, to sygnał dla nacjonalistycznych ekstremistów, że pozostają bezkarni za szerzenie nienawiści i akty agresji wobec wszelkich mniejszości i osób o innych poglądach. W konsekwencji liczba incydentów na tle rasowym stale rośnie. Ponadto brak reakcji w sprawie szerzenia nienawiści, w złym świetle stawia Polskę na arenie międzynarodowej.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości. W swojej interpelacji posłanka poprosiła Ministra od odpowiedź na pytania:
1. Dlaczego umorzono postępowanie w sprawie, skoro początkowo prokurator prowadząca śledztwo uznała, że oskarżona nawoływała do nienawiści rasowej?
2. Czy Pan Minister zgadza się, że wulgarne wypowiedzi koordynatorki dolnośląskiego oddziału ONR są mową nienawiści?
3. Dlaczego Pan Minister stanowczo nie reaguje na coraz częściej pojawiające się incydenty na tle rasowym?
4. Kiedy Pan Minister podejmie stanowcze działania w sprawie skandalicznych wypowiedzi i wszelkich incydentów na tle rasowym?
5. Jakie działania podejmie resort Pana Ministra w sprawie kar za mowę nienawiści?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Bogdan Święczkowski – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Krajowej poinformował, że postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Pełna ocena zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego, nie pozwoliła na ustalenie w działaniu Justyny H. bezpośredniego zamiaru popełnienia przestępstwa w postaci nawoływania do nienawiści. Pan Święczkowski poinformował, że w treści przemówienia Justyny H. jedynie „manifestowała swój osobisty pogląd” i swoim zachowaniem na naruszyła obowiązującego prawa. Zastępca Prokuratora zaznaczył, że sugerowany w interpelacji brak reakcji na przestępstwa z nienawiści jest nieuprawniony i organy prokuratury bardzo poważnie traktują powyższy problem i od szeregu lat podejmują działania mające na celu zwiększenie efektywności instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie tej przestępczości. Pan Święczkowski poinformował, że z informacji uzyskanej z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nie się prowadzone działania legislacyjne w zakresie zmiany sankcji karnych i przestępstw motywowanych nienawiścią.
W załączeniu udostępniamy odpowiedź na interpelację.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)