W sprawie Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania

W nawiązaniu do artykułu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustawy o równym traktowaniu oraz Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania, otrzymaliśmy odpowiedź na kolejną interpelację poselską w której Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska dopytywała pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania:
- Kiedy odbędą się dalsze dyskusje i analizy w zakresie wdrożenia niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania?
- Kiedy podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia w tej sprawie?
- Kiedy pozna je opinia publiczna?
- Jakie obszary możliwej współpracy między Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostały określone na spotkaniu w kwietniu br.?
- Kiedy zakończy się analiza zagadnień problemów, jakie powinny znaleźć się w nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania?
- Kiedy ruszy nowa edycja tego programu?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że podczas seminarium oceniono rozwiązania prawne zawarte zawarte w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz przedstawiono stanowiska zarówno za, jak i przeciw nowelizacji jej przepisów. Pan Lipiński zaznaczył, że w chwili obecnej nadal trwają dyskusje oraz analizy dotyczące ww. ustawy. Pan Lipiński poinformował, że analizowane są również propozycje zmian w ustawie przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pan Pełnomocnik poinformował, że ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która ma charakter wdrożeniowy analizowana jest w odniesieniu do całości systemu prawnego zapewniającego możliwość ochrony przez dyskryminacją.

W odniesieniu do spotkania w dniu 11 kwietnia br. z Adamem Bodnarzem – Rzecznikiem Praw Obywatelskich  oraz Sylwią Spurek – Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, Pan Lipiński poinformował, że wśród obszarów możliwej współpracy wskazano analizę propozycji RPO nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz uczestniczenie RPO w konsultacjach zagadnień do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, a następnie samego Programu.

Pan Pełnomocnik poinformował, że obecnie nie jest możliwe określenie terminu przyjęcia Programu z uwagi na konieczność podjęcia prac związanych z dogłębną analizą Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Pan Lipiński poinformował również, że przygotowany projekt KPDRT będzie poddany ocenie publicznej podczas konsultacji publicznych.


W załączeniu udostępniamy pełną treść interpelacji i odpowiedzi.
Link do artykułu „W sprawie ustawy o równym traktowaniu oraz Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania” http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/650-w-sprawie-ustawy-o-rownym-traktowaniu-oraz-krajowego-programu-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania

Pobierz załącznik:

(0 głosów)