W sprawie rankingu ILGA – Europe

Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w tęczowym rankingu ILGA – Europe. Jest to najważniejszy ogólnoeuropejski ranking analizujący poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie.

Za sprawą panujących w naszym kraju nastrojów homofobicznych można przewidzieć, że w kolejnym rankingu ILGA – Europe Polska zajmie ostatnie miejsce, zdobywając tym samym tytuł najbardziej homofobicznego kraju w Unii Europejskiej. Wyniki rankingu jasno wskazują, że rząd nie zrobił nic na poziomie prawodawstwa, aby poprawić sytuację obywateli i obywatelek LGBT. Gdy w wielu krajach Unii Europejskiej odnotowuje się wzrost poziomu równouprawnienia osób LGBT i tendencję do podwyższania standardów ochrony prawnej, Polska stoi w miejscu.

ILGA – Europe przygotowuje swój ranking, prowadząc badania w sześciu obszarach: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna oraz prawo do azylu. Z pewnością sytuacji Polski na arenie międzynarodowej nie poprawiły ostatnie wypowiedzi pana Lecha Morawskiego z Trybunału Konstytucyjnego w Trinity Collage na Uniwersytecie w Oxfordzie. Pan Morawski, nominowany przez PiS i prezydenta Andrzeja Dudę na członka Trybunału Konstytucyjnego, wziął udział w konferencji pt. Polski kryzys konstytucyjny a samoobrona instytucjonalna. Pan Morawski oznajmił, że „Polski rząd jest przeciwko homoseksualistom i takim sprawom. Ale nie ściga ich prokuratura.” Twierdził przy tym, że reprezentuje stanowisko rządu.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wystosowała interpelację poselską do pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
- Czy Pan Pełnomocnik zapoznał się z rankingiem ILGA – Europe i jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie?
- Czy Pan Pełnomocnik zamierza podjąć działania, mające na celu wpływ na prawodawstwo polskie, aby chronić obywateli i obywatelki LGBT przed przestępstwami z nienawiści?
- Jakie działania zamierza podjąć rząd, aby zakazać dyskryminacji osób LGBT w systemie edukacji, sektorze ochrony zdrowia oraz w dostępie do dóbr i usług?
Ponadto posłanka poprosiła, aby Pan Pełnomocnik odniósł się do słów Lecha Morawskiego, który reprezentując rząd, powiedział „Polski rząd jest przeciwko homoseksualistom i takim sprawom. Ale nie ściga ich prokuratura.”

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że jako Pełnomocnik nie posiada inicjatywy legislacyjnej. Przygotowanie projektów aktów prawnych w dziedzinie prawa karnego w związku z zakresem zadań należy do Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Lipiński zaznaczył, że zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości nie planuje prac legislacyjnych w zakresie dotyczącym wprowadzenia szczególnych typów przestępstw, które przeanalizowałyby zachowania określane jako przestępstwa z nienawiści, do których znamion należą kryteria wskazane w interpelacji. Pan Pełnomocnik w odniesieniu do wypowiedzi pana Lecha Morawskiego poinformował, że w dniu 15 maja br. publicznie  zdystansował się wobec przedmiotowej wypowiedzi na antenie radia RMF FM. Pan  Pełnomocnik poinformował, iż nie zauważa żeby polski rząd był przeciwko osobom homoseksualnym oraz negatywnie ocenia wszelkie przejawy dyskryminacji.

W załączeniu udostępniamy pełną treść interpelacji i odpowiedzi.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)