W sprawie uniemożliwienia wejścia na pokład autobusu czarnoskóremu pasażerowi

Dziennikarka i socjolożka Ludwika Włodek opisała na portalu Facebook sytuację, w której w czerwcu br. w godzinach wieczornych – na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia kierowca autobusu przewoźnika Ecolines jadącego do Berlina nie wpuścił do pojazdu ciemnoskórego pasażera pochodzącego z Togo, sugerując, że „ma nóż i jest terrorystą”.

Jak opisuje Pani Ludwika Włodek „wezwana na miejsce policja stwierdziła, że nie może nic poradzić. >> Nie możemy kierowcy zmusić, żeby wziął pana na pokład <<.”

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wspólnie z grupą posłów wystosowała zapytanie do Pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłowie poprosili o odpowiedź na pytania:
- Jak Pan Pełnomocnik odniesie się do wyżej opisanej sytuacji?
- Jakie działania podejmie Pan Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w celu wyjaśnienia wyżej opisanego incydentu?
- Jakie działania podejmie pan Pełnomocnik względem przewodnika, którego pracownik wywołał ten dyskryminujący incydent?
- Jakie działania podejmie Pan Pełnomocnik w celu uniknięcia tego typu dyskryminujących incydentów w przyszłości?

W odpowiedzi na zapytanie poselskie Pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że skierował pismo do Prokuratora Krajowego zawierające prośbę o przekazanie informacji o działaniach podjętych w tej sprawie przez jednostki prokuratury oraz ewentualnych ustaleniach. Pan Pełnomocnik wyraził przekonanie, iż incydent ze względu na możliwość rasistowskiej motywacji, wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Ponadto oznajmił, że decyzja w kwestii ewentualnego podjęcia działań wobec firmy Ecolines zostanie podjęta po uzyskaniu wyjaśnień Prokuratora Generalnego. Pan Lipiński przypomniał, że zapobieganie zachowaniom o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym jest stałym zadaniem wielu instytucji publicznych. Zapewnił, że działania w ww. sprawie będą kontynuowane.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź Pana Pełnomocnika.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)