W sprawie działań Rządu wobec organizacji pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie to wartość i warunek sprawnie działającego, współczesnego państwa. Rządowe deklaracje dotyczące wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych pojawiają się w debacie od czasu wyborów, jednak do tej pory nie wprowadzono żadnych rozwiązań prawnych, które takie wsparcie mogłyby zapewnić.

Co więcej, pojawia się coraz więcej głosów krytycznych wobec trzeciego sektora. W telewizji publicznej prezentowane są zmanipulowane lub nieprawdziwe informacje, a reprezentanci Rządu Prawa i Sprawiedliwości prezentują skrajne opinie w sprawach społeczeństwa obywatelskiego.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jakie jest stanowisko w sprawie sugerowanych przez Ministra Obrony Narodowej nowych regulacji, pozwalających obejmować zainteresowaniem służb specjalnych wszystkie działające w Polsce Fundacje?
2. Czy rząd planuje wprowadzić nowe regulacje prawne, dotyczące działania i finansowania NGO zgodnie z internetowymi zapowiedziami posła Arkadiusza Mularczyka?
3. Jaki jest stan negocjacji dotyczących Funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tzw. „funduszy norweskich” ? Czy prawdą jest, że rząd jest gotowy zrezygnować z dostępu do funduszy w przypadku, gdyby dostęp do nich miały organizacje związane ze środowiskami LGBT?
4. Dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Środowiska,  w komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Środowiska wezwał organizacje, aby „wyraźnie określiły się, czy w sporze politycznym dotyczącym sądów stoją po stronie opozycji totalnej” – czy dzielenie środowiska organizacji pozarządowych i apel o opowiedzenie się za wsparciem rządu lub opozycji, jest właściwą formą komunikacji z trzecim sektorem? Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje podział organizacji pozarządowych na te, które wspierają opozycję i te, które jej nie wspierają? Czy Pełnomocnik uważa, że organizacje pozarządowe powinny odpowiedzieć na ten apel?
5. Obóz Narodowo Radykalny i Młodzież Wszechpolska zaprezentowały projekt ustawy zakazującej finansowania organizacji pozarządowych ze środków pochodzących z zagranicy – jakie jest stanowisko w tej sprawie?                                          
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował, że Rząd nie pracuje w chwili obecnej nad przepisami prawa, które w jakikolwiek sposób pozwalałyby ingerować służbom specjalnym w działalność trzeciego sektora oraz brakuje takiego projektu ustawy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Pan Pełnomocnik poinformował, że zgodnie z zapowiedziami pana posła Arkadiusza Mularczyka, informacja o zamierzeniach legislacyjnych oraz ich zakresie dostępna jest w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pan Lipiński zaznaczył, że plany Rządu dotyczące wsparcia trzeciego sektora zostały przedstawione przez panią Beatą Szydło Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 marca 2016r. podczas konferencji „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”. Ponadto obecnie trwają prace parlamentarne nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Pełnomocnik poinformował, że obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace nad programami wspierania trzeciego sektora. Podejmowane działania dotyczyć będą reformy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i rozszerzenia systemu wsparcia poprzez utworzenie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych oraz Polskiego Korpusu Solidarności jako narzędzia zwiększania prestiżu wolontariatu długotrwałego i budowania solidarności międzypokoleniowej.
Ponadto Rada Ministrów składając do laski Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjęła działania, których celem jest stworzenie skutecznych gwarancji formalnych i materialnych służących wolności tworzenia i działania dobrowolnych organizacji, składających się na organizacyjną strukturę społeczeństwa obywatelskiego – bez różnicowania organizacji pozarządowych lub też odmiennego traktowania.
 
W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź.
    

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 październik 2017 10:39
(0 głosów)