W sprawie stanowiska rządu wobec wycofania Polski z porozumienia z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformowała o wycofaniu się z porozumienia o upowszechnianiu w Polsce orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które obowiązywało od 2014 roku.

Porozumienie realizowało zalecenia deklaracji z Brighton przyjętej w 2012 r. przez państwa sygnatariuszy konwencji. Dokument mówi o tłumaczeniu orzeczeń, ale także zachęcaniu trybunałów krajowych do uwzględniania zasad konwencji i jej postanowień przy tworzeniu nowego prawa.

Wycofanie się z porozumienia oznacza, że jego wyroki nie będą już tłumaczone na język polski. Polacy będą mieć bardzo utrudniony dostęp do informacji o wyrokach, jakie zapadają w Strasburgu.     
To bardzo zaskakująca decyzja. Tym bardziej, że Prezes TK nie podała konkretnego powodu takiej decyzji. W związku z tym może to oznaczać, że cel takiego działania jest jeden: ograniczenie Polakom dostępu do informacji. Eksperci alarmują, że taka decyzja odsunie nas od europejskiego systemu sprawiedliwości.

To kolejny zamach na demokrację w Polsce. To kolejny krok, który przybliża nasz kraj w kierunku państwa niedemokratycznego.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelacje do Pani Premier oraz do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła Panią Premier o odpowiedź na pytania:
1. Dlaczego TK podjął decyzję o wycofaniu Polski z porozumienia o upowszechnianiu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
2. Dlaczego rząd pozwala na ograniczanie Polakom dostępu do informacji?       

W interpelacji do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jakie jest stanowisko w tej sprawie?
2. Dlaczego TK podjął decyzję o wycofaniu Polski z porozumienia o upowszechnianiu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
3. Dlaczego rząd pozwala na ograniczanie Polakom dostępu do informacji?

W odpowiedzi na interpelacje poselskie, pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował, że problematyka tłumaczenia i upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczy Porozumienie w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W świetle Porozumienia, Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Prokurator Generalny zobowiązali się do tłumaczenia corocznie po 10 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w sprawach dotyczących innych państw stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto w praktyce i wykraczając poza zobowiązania płynące z Porozumienia, również Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych tłumaczą orzeczenia Trybunału lub ich streszczenia w sprawach dotyczących innych państw.
Pełnomocnik poinformował, że Strony Porozumienia samodzielne wybierają orzeczenia Trybunału do tłumaczenia w oparciu o przegląd orzecznictwa z roku ubiegłego, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w oparciu o własne propozycje stron. Ponadto wyjaśnia, że Porozumienie dotyczy tłumaczenia wyroków Trybunału wobec innych państw i ma na celu m.in. zapobieganie potencjalnym naruszeniom Konwencji na przyszłość.

W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź.

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany czwartek, 05 październik 2017 14:15
(0 głosów)