W sprawie pisma skierowanego do Fundacji Wolni Obywatele RP

Niezależność organizacji pozarządowych leży u podstaw demokratycznego państwa prawa. Organizacje, jako podstawowy wyraz działań społecznych, reprezentują obywateli i budują społeczeństwo obywatelskie.

Fundacja Wolni Obywatele RP otrzymała z resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z wezwaniem do zaniechania organizacji kontrmanifestacji w miesięcznice smoleńskie, które według Ministerstwa sprzeczne są z celami działania organizacji.
 
Ton listu i groźby zawieszeniem Zarządu są skandaliczne. To próba kolejnego złamania podstawowych standardów  demokratycznego państwa prawa.
 
Sytuacja jest kuriozalna, bowiem list z Ministerstwa to próba zastraszenia tworzącej się organizacji, której głównymi celami są: obrona Konstytucji, obrona podstaw państwa demokratycznego i aktywizacja obywatelska.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Czy resort Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że możliwość zawieszania zarządu niezależnej fundacji jest odpowiednim narzędziem wpływania na działalność społeczną?
2. Czy podobne listy wystosowane zostały także do innych organizacji pozarządowych?
3. Jakie będą kolejne kroki Ministerstwa w sprawie Fundacji Wolni Obywatele RP?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że po analizie zapisów Statutu Fundacji Wolni Obywatele RP i treści publikowanych przez nią materiałów, wezwano do zaprzestania naruszania przez Fundację oraz reprezentujący ją Zarząd przepisów powszechnie obowiązującego prawa i postanowień Statutu.
Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 20 lipca 2017 r. skierowanym do wymienionej Fundacji wprost wskazało, iż zgodnie z § 8 pkt 4 Statutu Fundacji jednym z jej celów jest ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce, natomiast Fundacja, co potwierdza m.in. w rozpowszechnianej Deklaracji obywatelskiego nieposłuszeństwa, wzywa do aktów naruszania prawa, a w swej działalności i wykorzystywanych materiałach znieważa legalnie i demokratycznie działające organy władzy publicznej, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pan Zdzikot poinformował, że w praktyce działania omawianej Fundacji, polegające m.in. na blokowaniu i zakłócaniu cyklicznego zgromadzenia publicznego odbywającego się w celu oddania hołdu Ofiarom katastrofy w Smoleńsk, godziły z zagwantowaną konstytucyjnie wolnością zgromadzeń.
 
W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)