Działania Rządu wobec organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe i nowe ruchy społeczne stanowią najważniejszy katalizator rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnim czasie zarówno w mediach publicznych, jak i wypowiedziach polityków wiele razy pojawiał się temat organizacji pozarządowych i ich roli w Polsce.

Wiele z sygnałów płynących z tych wypowiedzi jest dla sektora organizacji pozarządowych bardzo niepokojące.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie jest stanowisko Ministra w sprawie sugerowanych przez Ministra Obrony Narodowej nowych regulacji, pozwalających obejmować zainteresowaniem służb specjalnych wszystkie działające w Polsce Fundacje? Czy przewiduje interwencję w tej sprawie?
2. Czy rząd planuje wprowadzić nowe regulacje prawne dotyczące działania i finansowania NGO zgodnie z internetowymi zapowiedziami posła Arkadiusza Mularczyka? Jeżeli tak, jakiego typu regulacje są planowane?
3. Jaki jest stan negocjacji dotyczących Funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tzw. „funduszy norweskich”? Podczas wystąpienia w Sejmie w dniu 12 lipca 2017 Minister stwierdził, że negocjacje „idą do przodu”, a kompromis „zostanie osiągnięty”, kilka dni wcześniej jednak Minister Adam Lipiński podczas Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego zapowiedział, że rząd gotowy jest zrezygnować z dostępu do funduszy w przypadku, gdyby dostęp do nich miały organizacje związane ze środowiskami LGBT. Dlaczego prezentowane są przez Panów Ministrów tak skrajne stanowiska? Kiedy planowane jest zakończenie negocjacji i jakie jest obecne stanowisko Rządu w sprawie niezależnego operatora środków? Kiedy organizacje pozarządowe mogą rozpocząć korzystanie ze środków „norweskich”?
4. Dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Środowiska w komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Środowiska wezwał organizacje, aby „wyraźnie określiły się, czy w sporze politycznym dotyczącym sądów stoją po stronie opozycji totalnej” – czy dzielenie środowiska organizacji pozarządowych i apel o opowiedzenie się czy wspierają rząd czy nie, jest właściwą formą komunikacji z trzecim sektorem? Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje podział organizacji pozarządowych na te, które wspierają opozycję i te, które jej nie wspierają? Czy Minister uważa, że organizacje pozarządowe powinny odpowiedzieć na ten apel?
5. Obóz Narodowo Radykalny i Młodzież Wszechpolska zaprezentowały projekt ustawy zakazującej finansowania organizacji pozarządowych ze środków pochodzących z zagranicy – jakie jest stanowisko Pana Ministra w tej sprawie?
6. Telewizja Polska 2 sierpnia 2017 wielokrotnie przedstawiała nieprawdziwe informacje na temat domniemanego handlu bronią przez Fundację Otwarty Dialog, przy okazji podważając wiarygodność fundacji działających na terenie Polski. Jakie jest stanowisko Ministra w tej sprawie?

Odpowiedź na interpelację Pana Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest identyczna jak odpowiedź pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania znajdująca się na stronie : http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/718-w-sprawie-dzialan-rzadu-wobec-organizacji-pozarzadowych

W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)