W sprawie braku szkoleń antydyskryminacyjnych dla Policji

Jak donoszą media, resort spraw wewnętrznych i administracji usunął punkty dotyczące przestępstw z nienawiści, działań antydyskryminacyjnych i tolerancji z wytycznych, przygotowanych jako zalecenia dla policjantów i przesłanych do komendantów wojewódzkich.

W styczniu 2016 roku Komendant Główny Policji przyjął dokument, który wprowadzał „strategię równych szans” dotyczącą „praw i wolności człowieka w działaniach policji”. Strategia miała obowiązywać do 2018 roku.

Jednak już w lipcu 2016 roku dokument zmieniono i zniknęły z niego zapisy dotyczące kwestii tolerancji, uchodźców i szkoleń antydyskryminacyjnych. Zastąpiono je ogólnymi zapisami o etyce zawodowej, czy szkoleniach z doskonalenia zawodowego, które z prawami człowieka mają niewiele wspólnego.

11 listopada 2017r. w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości, podczas którego pojawiły się hasła rasistowskie, faszystowskie i ksenofobiczne. Za sprawą manifestacji, Polska znowu znalazła się w centrum zainteresowania zagranicznych mediów. O Marszu Niepodległości informowały media z całego świata. I niestety nie były to doniesienia, z których moglibyśmy być dumni. Media rozpisywały się o "nacjonalistycznym marszu", "rasistowskich i ksenofobicznych sloganach", "nawoływaniu do dominacji białej rasy".

Brak odpowiednich szkoleń dla funkcjonariuszy policji będzie prowadziło do zwiększonej liczby napadów na tle rasowym i narodowościowym. Z pewnością będą się również powtarzać sytuacje takie, jak na Marszu Niepodległości, kiedy policja nie interweniowała w sprawie rasistowskich okrzyków i banerów.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim piśmie poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Kto i dlaczego wprowadził takie zmiany?
2. Dlaczego resort zrezygnował ze szkoleń antydyskryminacyjnych?
3. Jak resort zamierza szkolić policjantów w tej kwestii?

W odpowiedzi na interpelację pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że szkolenia antydyskryminacyjne w Policji nadal są prowadzone.

Sekretarz poinformował, że program szkolenia zawodowego podstawowego, obejmuje w swoim zakresie m.in. jednostkę szkoleniową pn. Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji, w ramach której są realizowane w kluczowych punktach nauczania także tematy związane problematyką przestępczości z nienawiści, postępowaniem Policji wobec przestępstw z nienawiści oraz problematyką antydyskryminacyjną. Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego są prowadzone kursy specjalistyczne w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

Pan Zieliński dodał, że w ramach zadań realizowanych przez policyjnych pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka tematyka antydyskryminacyjna jest na bieżąco realizowana w formie doskonalenia zawodowego lokalnego, w tym w formie warsztatów prowadzonych we współpracy z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź na interpelację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany wtorek, 16 styczeń 2018 08:55
(0 głosów)