W sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

W ostatnim czasie na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej, wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in. przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Pracownicy placówki wysyłali apele do polskich władz z prośbą o pomoc.

W listach do polskich urzędów, przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej pisali m.in. o tym, że są zaniepokojeni „nierzetelnym przekazem medialnym dotyczącym islamu i jego społeczności” oraz „utrwalaniem postaw antymuzułmańskich” w debacie politycznej. W ocenie prowadzących placówkę, panujący obecnie w Polsce nastrój może sprzyjać nasileniu się postaw ksenofobicznych wobec muzułmanów, a w dalszej konsekwencji – ataków fizycznych na przedstawicieli społeczności muzułmańskiej. 
 
Na apel muzułmańskiej mniejszości religijnej, zareagowała jedynie Kancelaria Senatu, dziękując za zaufanie oraz przekonując, że obawy muzułmanów nigdy się nie ziszczą. Niestety, zaniepokojenie wzrasta z każdą otrzymaną pogróżką.
 
Brak stanowczych reakcji na groźby i wandalizm, daje sprawcom sygnał, że bez konsekwencji mogą szykanować obywateli muzułmańskich mniejszości. Sprawcy zastraszający muzułmanów czują się bezkarni, czego wynikiem jest wzrost agresji na tle narodowościowym. Od dewastacji budynku jest tylko jeden krok do ataku na ludzi.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1.  Jakie czynności operacyjne zostały podjęte przez Policję?
2. Jakie działania podejmie Pan  Minister i służby w sprawie coraz częściej powtarzających się ataków na tle narodowościowym, które są nacjonalistyczne i ksenofobiczne?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że w związku z atakiem na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, podjęto czynności procesowe i pozaprocesowe ukierunkowane na wykrycie sprawcy przedmiotowego przestępstwa.  Pan Zieliński poinformował, że w wyniku podjętych działań, w dniu 7 grudnia 2017 roku zatrzymano osobę, której przedstawiono zarzuty m.in. popełnienia czynu zabronionego. Postępowanie nadal pozostaje w toku.
 
Sekretarz dodał, że Ośrodek Centrum Kultury Muzułmańskiej znajduje się pod stałym nadzorem pionu prewencji KRP Warszawa III.  Ponadto Sekretarz poinformował, że z  inicjatywy Komendanta Stołecznego Policji odbyło się spotkanie z przedstawicielami OKM podczas którego przekazano m.in. informacje dotyczące prowadzonych czynności, omówiono potencjalne działania mogące przyczynić się do zapobieżenia tego typu zdarzeniom oraz podkreślono zamiar dalszej współpracy.
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)