Odpowiedź w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/754-w-sprawie-najnowszej-kampanii-ministerstwa-zdrowia-promujacej-prokreacje-na-przykladzie-krolikow w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

Pan Zbigniew J. Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że kampania społeczna w zakresie płodności kobiet i mężczyzn realizowana jest w ramach Celu operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
 
Podsekretarz dodał, że założeniem kampanii jest zwrócenie uwagi osób, które w przyszłości planują zostać rodzicami na znaczenie stylu życia dla zdrowia prokreacyjnego.
 
Pan Zieliński w odniesieniu do pytań zadanych w interpelacji poinformował o:
- całkowitych kosztach kampanii wynoszących 2.751.766,58 zł;
- odpowiedzialności Firmy Propeller Film Sp. z o.o. za koncepcję, linię kreatywną i nadzór nad realizacją projektu;
- kosztach produkcji spotu wynoszących 584.513,90 zł;
- kosztach emisji spotów w stacjach telewizyjnych i radiowych wynoszących 2.106.000 zł;
- emisji spotu rozpoczętej 3 listopada 2017 r., a zakończonej 31 grudnia 2017 r. w ogólnopolskich stacjach TV (TVN, Polsat, TVP) oraz stacjach radiowych z grupy RMF 3D oraz Polskie Radio.
 
Podsekretarz zaznaczył, że kampania nie jest skierowana do osób, które dotknęła niepłodność. Ponadto pan Zieliński poinformował, że działaniem skierowanym na poprawę jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności jest program polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020. W ramach programu zakładającego m.in. utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, szkolenia w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, kompleksową diagnostykę niepłodności, zaplanowano łącznie 100.602.600,00 złotych.
 
W załączeniu udostępniamy pełną treść odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)