W sprawie apelu europejskich aktywistów LGBTI do władz polskich

W Warszawie odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja ILGA Europe, najważniejsze europejskie wydarzenie LGBTI, które przyciągnęło do Warszawy ponad pół tysiąca przedstawicieli i przedstawicielek organizacji LGBTI z całej Europy.

Pokłosiem konferencji jest apel europejskich aktywistów i aktywistek LGBTI do polskich władz, w którym wzywają do podjęcia działań, które poprawią sytuację osób LGBTI żyjących w Polsce.
 
Europejscy aktywiści zwrócili uwagę, że Polska nie daje osobom LGBTI możliwości uczestniczenia na równi z innymi w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Jak zauważyli, w Polsce odbywa się ograniczenie społeczeństwa obywatelskiego, co z kolei zagraża całemu społeczeństwu demokratycznemu, nie tylko grupom mniejszościowym.
 
Europejscy aktywiści odnieśli się do ostatniego rankingu ILGA Europe, dotyczącym poziomu równouprawnienia osób LGBTI, w którym Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Jak zauważyli autorzy apelu, to wynik tego, że Polska to kraj, w którym prawa osób LGBTI nie są respektowane oraz nie istnieje ochrona przed dyskryminacją z uwagi na orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową.
 
Zdaniem aktywistów, 2 miliony osób LGBTI żyjących w Polsce, podobnie jak osoby LGBTI na całym świecie, zasługują na to, aby ich prawa były respektowane, zasługują na bezpieczeństwo i godne traktowanie.                         
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Premier RP. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jak odniesie się Pani Premier do apelu europejskich aktywistów LGBTI w sprawie bardzo trudnej sytuacji osób LGBTI w Polsce?
2. Jakie konkretne działania podejmie Rząd, w celu poprawy sytuacji osób LGBTI żyjących w Polsce na poziomie rozwiązań prawnych?
3. Jakie konkretne działania zmierzające do wzrostu akceptacji osób LGBTI przez społeczeństwo podejmie Rząd?
4. Jak Pani jako Prezes Rady Ministrów zamierza rozpocząć walkę z coraz większym nasileniem homofobii i ksenofobii?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński –Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował, że podtrzymuje wszystkie informacje i wyjaśnienia odnośnie do instrumentów prawa karego, cywilnego i prawa pracy, a także projektów ewentualnych nowelizacji obowiązujących aktów prawnych przekazanych w odpowiedzi na interpelację w sprawie rankingu ILGA-Europe - http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/670-w-sprawie-rankingu-ilga-europe
 
Pan Lipiński dodał, że wszystkie skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną, wpływające do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania są rozpatrywane. Ponadto pan Lipiński zaznaczył, że w 2017 roku było ich 12 na ogólną liczbę 180 skarg.
 
Pełnomocnik poinformował, że obecny rząd prowadzi wiele działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Przykładem tych działań jest utworzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz powołanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pan Lipiński zaznaczył, że już wkrótce przedstawione zostaną programy do konsultacji publicznych, takie jak: Program wsparcia rozwoju instytucjonalnego, Program wsparcia doraźnego, Program wsparcia budowy kapitałów żelaznych, Korpus Solidarności – program rozwoju wolontariatu długoterminowego, Program wspierania uniwersytetów ludowych.
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedź na interpelację.

#gabinetcieni
#MonikaWielichowska
#Wielichowska

Pobierz załącznik:

(0 głosów)