W sprawie biuletynu „Dwa lata dobrych zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości”

W ostatnim czasie parlamentarzyści otrzymali biuletyn pt. "Dwa lata dobrych zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości". Posłanki na Sejm RP Monika Wielichowska i Kinga Gajewska w nawiązaniu do folderu informacyjnego, zwróciły się z zapytaniem do Ministra Sprawiedliwości.

W swoim piśmie posłanki poprosiły o odpowiedź na pytania:
1. Do kogo skierowany jest biuletyn?
2. Jaki jest nakład?
3. Jaki był koszt wydania?
4. Czy biuletyn jest elementem większej kampanii promocyjnej ministerstwa?

W odpowiedzi na zapytanie, pan Michał Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że folder informacyjny „Dwa lata dobrych zmian w Ministerstwie Sprawiedliwości” jest podsumowaniem dwuletniej, „wyjątkowo dużej aktywności legislacyjnej resortu sprawiedliwości”. Publikacja przybliża obywatelom zagadnienia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Pan Woś dodał, że foldery informacyjne zostały przekazane do wszystkich biur poselskich, senatorskich, a także wszystkim parlamentarzystom do ich skrytek poselskich i senatorskich oraz do wszystkich najważniejszych mediów.

Podsekretarz Stanu poinformował, że biuletyn został wydany w nakładzie 6000 egzemplarzy, a całkowity koszt wykonania wyniósł 30 996 zł brutto.  Ponadto, pan Woś dodał, że publikacja jest elementem bieżących działań Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, do którego zadań należy realizacji obowiązków z zakresu komunikacji społecznej, dostępu do informacji publicznej oraz promocji działań Ministerstwa.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)