W sprawie homofobicznej dyskryminacji z dowolnego powodu

W ostatnim czasie powróciła sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania roll-upu dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowisk LGBT. Pan Adam J. odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi-, i transseksualne, tłumacząc odmowę swymi przekonaniami.

Sprawa drukarza trafiła do Sądu, który uznał go za winnego wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, polegającego na „umyślnej, bez uzasadnionej przyczyny, odmowie świadczenia, do którego jest obowiązany”.
 
Sprawą łódzkiego drukarza zainteresował się Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro. We wrześniu 2017 roku Minister skierował wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. Sprawę skierował również do Trybunału Konstytucyjnego, który ma orzec, czy wyrok jest zgodny z Konstytucją.
 
Minister twierdzi, że decyzja sądu jest niezgodna z „zasadą demokratycznego państwa prawa oraz godzi w wolność sumienia i religii”. Minister Sprawiedliwości swoje poparcie dla łódzkiego drukarza uzasadniał tym, że środowiska homoseksualne nie mogą wymuszać pod pretekstem homofobii angażowania się w ich ideologiczne pomysły ludzi, którzy się z nimi stanowczo nie zgadzają.
 
Zachowanie Prokuratora wskazuje na postawy homofobiczne. Poglądy Ministra Sprawiedliwości otwierają drogę do bezkarnej dyskryminacji z dowolnego powodu – ze względu na orientację seksualną, poglądy polityczne, styl życia itp.- w imię nieokreślonej wartości skrywającej się pod hasłem „wolności sumienia”.                                                
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów. W wystosowanej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w tej sprawie?
2. Jakie działania podejmie rząd, w celu poprawy sytuacji osób LGBT żyjących w Polsce?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską, pani Beata Marczak – Zastępca Prokuratora Generalnego poinformowała, że Prokuratora Generalny jest jednym z podmiotów, któremu przysługuje uprawnienie do wniesienia w sprawach o wykroczenia kasacji od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe. Ponadto, pani Marczak poinformowała, że Prokurator Generalny korzysta z prawa kasacji w sytuacji, w której w wyniku zbadania akt sprawy stwierdzone zostanie uchybienie.
 
W załączniku udostępniamy pełna odpowiedź. Zachęcamy do lektury.

Pobierz załącznik:

(1 głos)