W sprawie planowanych przez neonazistów obchodów rocznicy urodzin Hitlera

W styczniu „Superwizjer” TVN przedstawił szokujący reportaż, w którym Polacy przebrani w mundury SS i Wehrmachtu składali hołd Adolfowi Hitlerowi w rocznicę jego urodzin.

Dziennikarze przeniknęli do środowiska neonazistów, którzy otwarcie przedstawiają swoje przekonania na tajnych zlotach, w otoczeniu wszechobecnej swastyki, pod której symbolem wymordowano w Polsce miliony ludzi.                               
 
ABW zatrzymała pięć osób, biorących udział w urodzinach Hitlera, które po przedstawieniu zarzutów, zostały wypuszczone na wolność. Niecały miesiąc po tym, gdy ujawniono działalność neonazistów w Polsce, ci wrócili do swojej działalności. O poczuciu bezkarności świadczy fakt, że polscy faszyści przygotowują wielką imprezę na Dolnym Śląsku, która odbędzie się dzień po rocznicy urodzin Hitlera – 21 kwietnia.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni, zwróciła się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wystosowanej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Czy MSWiA wie o planowanych przez polskich faszystów imprezach? Czy Pan Minister zamierza interweniować w tej sprawie, czy da przyzwolenie, aby po raz kolejny w Polsce świętowano urodziny Hitlera? Co Rząd zamierza zrobić, aby zapobiec tym wydarzeniom?
2. Jakie są efekty rozmów, które po emisji reportażu TVN Pan Minister prowadził z podległymi służbami, m.in. z komendantem głównym policji?
3. Jakie konkretne działania przez ostatnie miesiące podjęły polskie władze, aby powstrzymać działalność faszystów w Polsce?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że przestępstwa związane z propagowaniem faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa bądź nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych ze względu na dużą szkodliwość społeczną czynów znajdują się w stałym zainteresowaniu Policji.
 
Sekretarz Stanu poinformował, że wszelkie sygnały dotyczące działalności osób powiązanych ze środowiskiem neonazistowskim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także informacje na temat planowanego w dniu 21 kwietnia 2018 roku na terenie Dolnego Śląska spotkania osób powiązanych z ww. środowiskiem, są weryfikowane w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego Policji. Czynności te mają charakter niejawny, a nadzór i koordynację nad ich realizacją sprawuje Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP.
 
Pan Zieliński dodał, że w dniu 20 lutego 2018 roku Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie powołujące Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych. 
(0 głosów)