W sprawie zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Podczas sejmowej debaty Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiedział zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Ta zapowiedź budzi duże zaniepokojenie.

Minister MSWiA może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych. Mówi o tym art. 15 ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Obecny system umożliwia darczyńcom łatwe sprawdzenie, czy dana zbiórka została zgłoszona, jakie są jej cele, a - po jej zakończeniu - ile środków zostało zebranych i na co zostały wydatkowane.

Zapowiadane zmiany w ustawie dadzą przedstawicielom rządu dodatkowy mechanizm kontroli organizacji pozarządowych, które nie są przychylne obecnemu rządowi  i ograniczenia ich działalności.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wystosowanej interpelacji, posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Czy MSWiA zasięgnie opinii organizacji pozarządowych w sprawie zmiany przepisów o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych?
2. Dlaczego planuje się zmianę w ustawie, skoro zgodnie z już obowiązującą, Pan Minister może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych?

W odpowiedzi na interpelację, pan Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że powodem rozpoczęcia prac nad zmianami w ustawie była wzbudzająca kontrowersje i krytykę opinii publicznej zbiórka zorganizowana przez stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”.

Sekretarz Stanu dodał, że projekt nowelizacji przepisów o zbiórkach publicznych, który przekazano do konsultacji, miał jedynie na celu dać narzędzia, by zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Ponadto, pan Szefernaker poinformował, że proponowane przepisy nigdy nie miały na celu ograniczania działań organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne.

W załączniku udostępniamy interpelację poselską i odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Pobierz załącznik:

(0 głosów)