W sprawie proponowanych przez MSWiA zmian u ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Obowiązująca obecnie ustawa o zbiórkach publicznych uznawana jest przez polskie organizacje pozarządowe za krok milowy w uproszczeniu zasad prowadzenia takich zbiórek. Zasady, które zostały wypracowane przez Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizacje oceniają bardzo dobrze.

Niedawno Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział zmianę tej ustawy. Proponowane zmiany obejmują nie tylko ułatwienie możliwości zablokowania zbiórki publicznej, ale również zmianę celu wydatkowania zebranych pieniędzy. Jeżeli nowelizacja w proponowanych kształcie zostanie przyjęta, to MSWiA będzie mogło zdecydować na co przeznaczać środki zebrane przez obywateli.

Propozycja zmian w prawie wzbudziła oburzenie wielu środowisk III Sektora, które protestują przeciw proponowanym zmianom – już prawie 200 organizacji i federacji organizacji pozarządowych podpisało w tej sprawie protest. Do protestu dołączają Polki i Polacy, którzy przekazując swoje środki, chcą wiedzieć, na jaki cel zostaną przeznaczone.

Posłanka Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelacje poselskie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W interpelacjach, posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Czy popiera Pan proponowane zmiany?
2. Czy i w jaki sposób bierze Pan udział w pracach nad zmianami ustawy o zbiórkach publicznych prowadzonymi przez MSWiA?

Pan Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi na interpelację poselską poinformował, że w dniu 12 marca br. zgłosił zastrzeżenia dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, który zainicjował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pan Gliński dodał, że proponowane w projekcie klauzule dotyczące zasad współżycia społecznego oraz ważnego interesu publicznego są na tyle nieokreślone, że mogą prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych i w efekcie ewentualnej uznaniowości przy stosowaniu prawa w zależności od zmieniających się uwarunkowań społecznych, podczas gdy obecnie obowiązująca ustawa jasno wskazuje, że cele zbiórki nie mogą być niezgodne z prawem.

W załączniku udostępniamy pełną treść odpowiedzi na interpelację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadal oczekujemy na odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. O odpowiedzi na interpelację będziemy na bieżąco informować.

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 kwiecień 2018 08:55
(0 głosów)