W sprawie podjęcia analizy działań jednostek Policji zabezpieczających zgromadzenia

Ogromny niepokój budzą nasilające się ostatnio przejawy postaw rasistowskich i ksenofobicznych, które przybierają postać przemocy fizycznej wobec cudzoziemców oraz obywateli polskich o różnym pochodzeniu narodowym, czy etnicznym i wyznawców różnych religii.

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się symbole i treści rasistowskie, faszystowskie i nazistowskie, odwołujące się wprost do ideologii III Rzeszy. Symbole krzyża celtyckiego, utożsamianego z międzynarodowym symbolem rasizmu, czarnego słońca, znaku wykorzystywanego przez członków formacji Waffen SS, czy skrótu NS, pochodzącego prawdopodobnie od określenia „narodowy socjalizm” pojawiły się na Marszu Niepodległości w Warszawie w 2017 r. Uczestnicy Marszu nieśli także transparenty gloryfikujące ideologię „czystej rasy”.
 
Symbole i treści rasistowskie i nazistowskie towarzyszyły również Marszowi Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce w lutym 2018 r. Kolejny raz symbole takie pojawiły się na ulicach stolicy 1 maja 2018 r. podczas manifestacji pod hasłem Narodowe Święto Pracy.
 
Te symbole i hasła nie spotkały się z reakcją policjantów zabezpieczających marsze i manifestacje, mimo, że nie było możliwości, aby ich nie zauważyli.
 
Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że przestępstwa motywowane uprzedzeniami wymagają od organów państwa, zwłaszcza policji, stanowczej reakcji i determinacji co do ich wykrywania i ścigania.
 
Dlatego konieczne wydaje się przeprowadzenie krytycznej analizy działań i zachowań jednostek policji w tej kwestii. Analiza powinna dotyczyć sposobu reagowania funkcjonariuszy na posługiwanie się przez uczestników lub organizatorów zgromadzeń symboliką faszystowską lub inną propagującą totalitarny ustrój państwa.
 
W wyniku analizy powinny zostać sformułowane zalecenia i wytyczne, które wskażą, jako zasadę, obowiązek podjęcia przez funkcjonariuszy niezwłocznej interwencji w każdym przypadku publicznego propagowania treści rasistowskich czy faszystowskich.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni zwróciła się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wystosowanej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Kiedy Komendant Główny Policji wyda wytyczne o obowiązku niezwłocznej interwencji w każdym przypadku publicznego propagowania symboli i haseł rasistowskich, faszystowskich i nazistowskich?
2. Kiedy policjanci zaczną reagować na prezentowane rasistowskie, faszystowskie, czy nazistowskie treści?
3. Czy Minister zleci Komendantowi Głównemu przeprowadzenie krytycznej analizy działań jednostek policji zabezpieczających zgromadzenia, podczas których posługiwano się symbolami i treściami rasistowskimi, faszystowskimi i nazistowskimi?
 
W odpowiedzi na interpelację Pan Krzysztof Kozłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że Komenda Główna Policji opracowała i wdrożyła centralny „Plan działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość”. Do głównych celów ww. Planu należy m.in. intensyfikowanie działań zmierzających do zapobiegania lub ograniczania przestępczości motywowanej nienawiści oraz redukcja w całej przestrzeni publicznej występowania wszelkich form propagowania ustrojów totalitarnych oraz naruszania godności człowieka.
 
Pan Kozłowski poinformował, że w sprawie przebiegu Marszu Niepodległości 11 listopada 2017 roku oraz III Marszu Żołnierzy Wyklętych 24 lutego 2018 roku, zostały podjęte stosowane działania, a zgromadzony materiał przekazany do prokuratury celem dokonania oceny karno-prawnej.
 
Sekretarz dodał, że w dniu 1 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się 5 zgromadzeń zgłoszonych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wobec osób posiadających na jednym z ww. zgromadzeń symbole „czarnego słońca” oraz „krzyża celtyckiego” zostały podjęte stosowne działania. Sprawę przejęła do prowadzenia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz i śledztwo jest nadal w toku. 
 
Ponadto Pan Kozłowski poinformował, że  z uwagi na fakt, że w doniesieniach medialnych dotyczących wspomnianego zgromadzenia zarzucono funkcjonariuszom Policji biorącym udział w jego zabezpieczaniu brak reakcji na zgłaszanie przez osoby trzecie posiada przez uczestników symboli faszystowskich, na polecenie Komendanta Stołecznego Policji wdrożono czynności i wyjaśniające, które są nadal prowadzone.
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#GabinetCieni

Pobierz załącznik:

(0 głosów)