Marta Müller

Marta Müller

Odpowiedź w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/754-w-sprawie-najnowszej-kampanii-ministerstwa-zdrowia-promujacej-prokreacje-na-przykladzie-krolikow w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

W sprawie pilnej potrzeby udzielenia wsparcia kobietom zagrożonym rakiem piersi

Mastektomia to zabieg amputacji jednej lub obu piersi wykonywany z powodów profilaktycznych. Współczesny stan wiedzy medycznej poparty badaniami genetycznymi pozwala bardzo precyzyjnie oszacować stopień zagrożenia zachorowaniem na złośliwego raka piersi. W przypadku nosicielek mutacji genów BRCA1 lub BRCA2 prawdopodobieństwo ujawnienia się choroby onkologicznej sięga aż 90 proc. W ich przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie profilaktycznego usunięcia piersi w momencie, kiedy przyszła pacjentka cieszy się jeszcze dobrym zdrowiem. Literatura przedmiotu potwierdza niezbicie, że wskazane postępowanie chroni przed spustoszeniem w organizmie, które bez wątpienia spowodowałaby rozwijająca się choroba onkologiczna. Niestety, pomimo tego oczywistego faktu, Minister Zdrowia wciąż zwleka z udzieleniem realnego, faktycznego wsparcia zagrożonym kobietom. Można odnieść wrażenie, że w swojej ministerialnej praktyce zaczął kierować się zasadą: „Nie ma raka – nie ma wskazań do zabiegu”.

❤ Dobra robota! Orkiestra gra 26 lat ! ❤

Pamiętajcie: WOŚP łączy, nie dzieli. Kiedy gra Orkiestra jest zimno, ale w sercach jest gorąco, jest uśmiech, jest życzliwość i chęć zrobienia czegoś dobrego wspólnie. Tak wygląda społeczeństwo obywatelskie. To dobry i jasny dzień.

W sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

W ostatnim czasie na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej, wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in. przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Pracownicy placówki wysyłali apele do polskich władz z prośbą o pomoc.

W sprawie braku szkoleń antydyskryminacyjnych dla Policji

Jak donoszą media, resort spraw wewnętrznych i administracji usunął punkty dotyczące przestępstw z nienawiści, działań antydyskryminacyjnych i tolerancji z wytycznych, przygotowanych jako zalecenia dla policjantów i przesłanych do komendantów wojewódzkich.

Biznesowe Spotkanie Noworoczne

8 stycznia br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska uczestniczyła w Biznesowym Spotkaniu Noworocznym Wójta Gminy Kłodzko.

Spotkanie Noworoczne UTW

7 stycznia br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska uczestniczyła w spotkaniu noworocznym UTW.

55. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 9 stycznia br. rozpocznie się 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej.

Subskrybuj to źródło RSS