Marta Müller

Marta Müller

O opiece zdrowotnej na posiedzeniu Gabinetu Cieni

Wczorajszy Gabinet Cieni dotyczył m.in nadzoru nad rynkiem finansowym oraz opieki zdrowotnej i sytuacji w służbie zdrowia. Posłowie omawiali także bezpieczeństwo rynku żywności.
Prezydent Duda napisał na tt, że "minister rolnictwa to właściwy człowiek na właściwym miejscu”.
Ten”właściwy człowiek” wraz ze swoim poprzednikiem rozłożyli służbę weterynaryjną na łopatki.

Ważna rozmowa o walce z ksenofobią i faszyzmem

W czwartek 7 lutego br. poseł Monika Wielichowska oraz poseł Tomasz Siemoniak spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Obywatele RP i przewodniczącą Rady Miasta Warszawa.

Celem spotkania była rozmowa o walce z ksenofobią i faszyzmem oraz radykalnych organizacjach, które z przyzwoleniem rządzących szerzą mowę nienawiści.

 

Spotkanie z Burmistrzem Międzylesia

W czwartek posłanka spotkała się z burmistrzem Międzylesia Tomaszem Korczakiem.

Rozmowa dotyczyła m.in. inwestycji i kłopotów ze znalezieniem wykonawców, infrastruktury, podwyżek śmieci, służby zdrowia, zadań Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#powiatkłodzki
#Międzylesie

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Podczas wczorajszego posiedzenie Gabinetu Cieni rozmawiano o trzech projektach ustaw:
♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw;

♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw;

♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#gabinetcieni #Sejm #projektustawy #proceslegislacyjny

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kłodzku ws. sytuacji w służbie zdrowia

W czwartek 14 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie poświęcone bieżącej sytuacji w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych.

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Wicestarosta Kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk oraz Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wspólnie pracują nad propozycjami rozwiązań, mającymi zapobiec ciągłemu niedofinansowaniu służby zdrowia.

Niestety kontrakty proponowane przez NFZ nie pokrywają kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych.

Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o sytuacji w służbach mundurowych

W poniedziałek 11 lutego br. poseł Monika Wielichowska spotkała się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem, aby porozmawiać o przypadkach mobbingu, dyskryminacji, molestowania, uporczywego nękania, czy nierównego traktowania w służbach mundurowych. To temat, który wywołuje spore emocje, ale jest ukrywany w hermetycznych służbach mundurowych.

Sprawa dotyczy zarówno funkcjonariuszek, jak i funkcjonariuszy.

Ponad rok temu posłanka Monika Wielichowska wspólnie z posłem Tomaszem Siemoniakiem zajmowali się kilkoma przypadkami tego typu naruszeń, które trafiły do Sądu Wojskowego, ale też poprzez media do szerszej opinii publicznej.

Dziś temat wraca.

Po feriach na sportowo

Pierwszy dzień po feriach młodzież z gminy Strzegom rozpoczęła na sportowo.

A wszystko to za sprawą Turnieju Piłki Siatkowej Szkół z Klasami Gimnazjalnymi pod patronatem poseł Moniki Wielichowskiej i senatora Wiesława Kiliana. To już czwarta edycja turnieju pod patronatem parlamentarzystów.

Spotkanie Noworoczne w Nowej Rudzie

W środę 16 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne władz miasta i zaproszonych gości.

Podczas spotkania burmistrz Tomasz Kiliński dokonał podsumowania ubiegłego roku oraz przedstawił plany na najbliższy rok.

Noworoczne spotkanie w Strzegomiu

Noworoczne spotkanie w Strzegomiu, w którym od kilku lat posłanka Monika Wielichowska prowadzi dyżury poselskie, było okazją do podsumowania samorządowego roku i przedstawienia planów na przyszłość.

 

Subskrybuj to źródło RSS