Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie ataku kibiców na demonstrantów na Jasnej Górze

Podczas pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze doszło do ataku na osoby, które w ramach protestu, w milczeniu rozwinęły transparenty z napisami "Chrześcijaństwo to nie nienawiść", "Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo" i "Tu są granice przyzwoitości". Pielgrzymce kibiców towarzyszyły hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Chwała bohaterom” przeplatane z okrzykami: „Precz z komuną”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Biała siła”.

W sprawie przebiegu Marszu Niepodległości 11 listopada 2017 roku

11 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości. Marsz, który w ocenie polityków partii rządzącej, był wydarzeniem rodzinnym, sympatycznym i dalekim od jakichkolwiek ekstremów. W Warszawie maszerowali członkowie neofaszystowskich i rasistowskich grup m.in. ze Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii.

W sprawie poprawy sytuacji kobiet będących ofiarami przemocy domowej

Przemoc wobec kobiet to jeden z podstawowych mechanizmów, które prowadzą do dyskryminacji kobiet. 25 listopada 2017r. rozpoczęła się kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”. To czas, kiedy w sposób szczególny i głośny mówi się o prawach kobiet. O tym jak skutecznie chronić kobiety przed przemocą. Jak kobietom zapewnić kompleksową pomoc.

W sprawie realnej pomocy ofiarom przemocy domowej zapowiedzianej podczas exposé Premiera Morawieckiego

„Kolejne pole naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie ochronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu na przemoc, ani jakiegokolwiek przyzwolenia na przemoc.(…) Widziałem z bliska tę krzywdę, która dzieje się dzieciom, często także ich mamom. Widziałem cierpienie maltretowanych dzieci i nie można ich zostawić samym sobie, nie można chować głowy w piasek. Oczywiście, zabieranie dzieci z powodu biedy to jest zbrodnia, ale pozostawianie dzieci na pastwę przemocy też jest zbrodnią. Kropka. Nie może być tak, że maltretowana kobieta będzie wraz z dziećmi uciekała z własnego domu. Poprawimy mechanizmy zapewniające ochronę ofiarom przemocy w domu i w miejscu pracy. W wymiarze sprawiedliwości musi nastąpić głęboka zmiana; nie może być tak, że ofiara spotyka swojego oprawcę przez kilka lat na sali sądowej z powodu opieszałości sądu. To jest walka z patologią społeczną. Ta patologia nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. To właśnie szacunek dla kobiet jest głęboko zakorzeniony w naszej polskiej tradycji i w kulturze.”