Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie fali nienawiści, ksenofobii i nazizmu

Posłanka Monika Wielichowska wraz z grupą posłów, wystosowała interpelacje poselskie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Prezesa Rady Ministrów w sprawie fali nienawiści, ksenofobii i nazizmu.

Odpowiedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o zbiórkach publicznych

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/858-w-sprawie-proponowanych-przez-mswia-zmian-u-ustawie-o-zasadach-prowadzenia-zbiorek-publicznych w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie propozycji zmian w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, otrzymaliśmy odpowiedź od pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

W sprawie homofobicznej dyskryminacji z dowolnego powodu

W ostatnim czasie powróciła sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania roll-upu dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowisk LGBT. Pan Adam J. odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi-, i transseksualne, tłumacząc odmowę swymi przekonaniami.

W sprawie materiału Superwizjera o ruchu faszystowskim

Materiał TVNu pokazał jak lider legalnego stowarzyszenia narodowo-socjalistycznego Duma i Nowoczesność z Wodzisława Śląskiego wraz z członkami stowarzyszenia świętowali hucznie rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. Spotkaniu towarzyszyły wszystkie atrybuty hitlerowskiej partii: mundury SS, swastyka na torcie, flagi z faszystowskim symbolem, ogromna płonąca swastyka. Spotkanie zostało dobrze przygotowane, rodzimi patrioci włożyli w jego organizację dużo pracy.