Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie ataku kibiców na demonstrantów na Jasnej Górze

Podczas pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze doszło do ataku na osoby, które w ramach protestu, w milczeniu rozwinęły transparenty z napisami "Chrześcijaństwo to nie nienawiść", "Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo" i "Tu są granice przyzwoitości". Pielgrzymce kibiców towarzyszyły hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Chwała bohaterom” przeplatane z okrzykami: „Precz z komuną”, „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”, „Biała siła”.

W sprawie przebiegu Marszu Niepodległości 11 listopada 2017 roku

11 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości. Marsz, który w ocenie polityków partii rządzącej, był wydarzeniem rodzinnym, sympatycznym i dalekim od jakichkolwiek ekstremów. W Warszawie maszerowali członkowie neofaszystowskich i rasistowskich grup m.in. ze Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii.

W sprawie poprawy sytuacji kobiet będących ofiarami przemocy domowej

Przemoc wobec kobiet to jeden z podstawowych mechanizmów, które prowadzą do dyskryminacji kobiet. 25 listopada 2017r. rozpoczęła się kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”. To czas, kiedy w sposób szczególny i głośny mówi się o prawach kobiet. O tym jak skutecznie chronić kobiety przed przemocą. Jak kobietom zapewnić kompleksową pomoc.

W sprawie realnej pomocy ofiarom przemocy domowej zapowiedzianej podczas exposé Premiera Morawieckiego

„Kolejne pole naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie ochronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu na przemoc, ani jakiegokolwiek przyzwolenia na przemoc.(…) Widziałem z bliska tę krzywdę, która dzieje się dzieciom, często także ich mamom. Widziałem cierpienie maltretowanych dzieci i nie można ich zostawić samym sobie, nie można chować głowy w piasek. Oczywiście, zabieranie dzieci z powodu biedy to jest zbrodnia, ale pozostawianie dzieci na pastwę przemocy też jest zbrodnią. Kropka. Nie może być tak, że maltretowana kobieta będzie wraz z dziećmi uciekała z własnego domu. Poprawimy mechanizmy zapewniające ochronę ofiarom przemocy w domu i w miejscu pracy. W wymiarze sprawiedliwości musi nastąpić głęboka zmiana; nie może być tak, że ofiara spotyka swojego oprawcę przez kilka lat na sali sądowej z powodu opieszałości sądu. To jest walka z patologią społeczną. Ta patologia nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. To właśnie szacunek dla kobiet jest głęboko zakorzeniony w naszej polskiej tradycji i w kulturze.”

Odpowiedź w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/754-w-sprawie-najnowszej-kampanii-ministerstwa-zdrowia-promujacej-prokreacje-na-przykladzie-krolikow w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w sprawie najnowszej kampanii Ministerstwa Zdrowia promującej prokreację na przykładzie królików otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia.

W sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

W ostatnim czasie na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej, wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in. przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Pracownicy placówki wysyłali apele do polskich władz z prośbą o pomoc.