Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

W ostatnim czasie na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej, wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in. przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Pracownicy placówki wysyłali apele do polskich władz z prośbą o pomoc.

W sprawie braku szkoleń antydyskryminacyjnych dla Policji

Jak donoszą media, resort spraw wewnętrznych i administracji usunął punkty dotyczące przestępstw z nienawiści, działań antydyskryminacyjnych i tolerancji z wytycznych, przygotowanych jako zalecenia dla policjantów i przesłanych do komendantów wojewódzkich.

Podziękowanie

Poseł Monika Wielichowska otrzymała podziękowanie od pani Sylwii Spurek Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania za zaangażowanie się w akcję #trzymamstronekobiet w ramach kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.

#TrzymamStronęKobiet

25 listopada rozpoczyna się 16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet.
To czas, kiedy w sposób szczególny, głośny będziemy mówić o prawach kobiet.

Odpowiedź w sprawie przeszukań policji w kobiecych organizacjach pozarządowych

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/755-w-sprawie-przeszukan-policji-w-kobiecych-organizacjach-pozarzadowych w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w sprawie przeszukań policji w kobiecych organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W sprawie śledztwa wobec organizacji pozarządowych

W dniu 4 października policja na wniosek Ministra Sprawiedliwości wkroczyła do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożyli przedstawiciele ministerstwa.

W sprawie przeszukań Policji w kobiecych organizacjach pozarządowych

4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku weszła policja, która u Stowarzyszenia BABA zabezpieczyła i zabrała główny komputer oraz dokumenty, w CKP w Warszawie skonfiskowała dokumenty i dyski z archiwalnymi plikami, w Gdańsku wszystkie komputery, a w Łodzi z komputerów skopiowała niektóre dane.