Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie braku szkoleń antydyskryminacyjnych dla Policji

Jak donoszą media, resort spraw wewnętrznych i administracji usunął punkty dotyczące przestępstw z nienawiści, działań antydyskryminacyjnych i tolerancji z wytycznych, przygotowanych jako zalecenia dla policjantów i przesłanych do komendantów wojewódzkich.

Podziękowanie

Poseł Monika Wielichowska otrzymała podziękowanie od pani Sylwii Spurek Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania za zaangażowanie się w akcję #trzymamstronekobiet w ramach kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.

#TrzymamStronęKobiet

25 listopada rozpoczyna się 16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet.
To czas, kiedy w sposób szczególny, głośny będziemy mówić o prawach kobiet.

Odpowiedź w sprawie przeszukań policji w kobiecych organizacjach pozarządowych

W nawiązaniu do artykułu: http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/755-w-sprawie-przeszukan-policji-w-kobiecych-organizacjach-pozarzadowych w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej oraz grupy posłów w sprawie przeszukań policji w kobiecych organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W sprawie śledztwa wobec organizacji pozarządowych

W dniu 4 października policja na wniosek Ministra Sprawiedliwości wkroczyła do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożyli przedstawiciele ministerstwa.

W sprawie przeszukań Policji w kobiecych organizacjach pozarządowych

4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku weszła policja, która u Stowarzyszenia BABA zabezpieczyła i zabrała główny komputer oraz dokumenty, w CKP w Warszawie skonfiskowała dokumenty i dyski z archiwalnymi plikami, w Gdańsku wszystkie komputery, a w Łodzi z komputerów skopiowała niektóre dane.