Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

#CzarnyWtorek

Wydarzenia z 3 października br. przypomniały o protestach sprzed roku. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska kolejny raz uczestniczyła w Czarnym Proteście.

W sprawie działań Rządu wobec organizacji pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie to wartość i warunek sprawnie działającego, współczesnego państwa. Rządowe deklaracje dotyczące wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych pojawiają się w debacie od czasu wyborów, jednak do tej pory nie wprowadzono żadnych rozwiązań prawnych, które takie wsparcie mogłyby zapewnić.

W sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy domowej

Dramatyczna jest sytuacja tysiąca kobiet, które doświadczają przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów. Tysiące maltretowanych kobiet nie może liczyć na pomoc ze strony państwa. Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymaga, aby funkcjonariusze policji w trakcie interwencji domowej, wydawali nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do ofiary.

Ostatnie interpelacje

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wraz z panem Michałem Braunem - Pełnomocnikiem do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni, złożyli interpelacje:

W sprawie uniemożliwienia wejścia na pokład autobusu czarnoskóremu pasażerowi

Dziennikarka i socjolożka Ludwika Włodek opisała na portalu Facebook sytuację, w której w czerwcu br. w godzinach wieczornych – na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia kierowca autobusu przewoźnika Ecolines jadącego do Berlina nie wpuścił do pojazdu ciemnoskórego pasażera pochodzącego z Togo, sugerując, że „ma nóż i jest terrorystą”.

W sprawie rankingu ILGA – Europe

Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w tęczowym rankingu ILGA – Europe. Jest to najważniejszy ogólnoeuropejski ranking analizujący poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie.