Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie zapisów konwencji antyprzemocowej i konieczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W Polsce każdego roku na skutek przemocy w rodzinie traci życie około 500 kobiet. Przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza rocznie od 700 tys. do 1 mln Polek. Co trzecia kobieta w Europie doświadcza w swoim życiu różnego rodzaju przemocy. Jak wskazują policyjne i sądowe statystyki, kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. Mężczyźni stanowią natomiast większość wśród sprawców. Te szokujące dane udowadniają, jak ważna jest pomoc ofiarom przemocy i wsparcie przez państwo organizacji, które tej pomocy udzielają. Przemoc domowa wobec kobiet jest bardzo ważnym problemem osobistym i społecznym o globalnym zasięgu. Jak stwierdza ONZ, przemoc wobec kobiet ma charakter groźnej epidemii.

Parada Równości w Warszawie

W sobotę 3 czerwca br. ulicami Warszawy przeszła Parada Równości, której hasłami była wolność, równość, tolerancja i wspólnota. Wciąż wiele jest w tych tematach do zrobienia. Coraz więcej.

Złamanie regulaminu przy przyznaniu dotacji dla NGO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest najważniejszym programem dotacyjnym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złamało regulamin przy przyznawaniu dotacji. Pani Minister wbrew regulaminowi odjęła punkty przyznane przez ekspertów, tym samym odbierając dotację organizacjom, zajmującym się szerzeniem integracji europejskiej i monitoringiem wymiaru sprawiedliwości: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”; Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana; prawniczemu think-tankowi „Inpris”.
 

W sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

We wtorek 9 maja br. poseł Monika Wielichowska - pełnomocnik rządu ds. równego traktowania w Gabinecie Cieni wspólnie z posłem Michałem Braunem, który odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi spotkała się z organizacją Kampania Przeciw Homofobii w jej siedzibie.

W ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na ich siedzibę. To już 4 atak w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet bez dofinansowania

     Centrum Praw Kobiet od ponad 20 lat pomaga kobietom, które doświadczają przemocy domowej. Prawniczki i psycholożki są z ofiarami przemocy podczas rozpraw sądowych, prowadzą terapie indywidualne i grupowe, pomagają stanąć na nogi po rozstaniu z oprawcą. Do fundacji CPK, które ma siedziby w Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu i w Gdańsku, zwracają się również kobiety, których nie stać na pomoc prawniczą, nie mogą znaleźć pracy, osoby starające się o adopcję dziecka, staruszki wykorzystywane przez własne dzieci, młode dziewczyny molestowane seksualnie.

W sprawie skandalicznego wystąpienia ekspertki MEN od wychowania do życia w rodzinie.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie skandalicznego wystąpienia ekspertki MEN od wychowania do życia w rodzinie. Dr hab. Urszula Dudziak, ekspertka MEN w swoich wystąpieniach publicznych obraża i poniża tysiące ludzi, którzy dzięki procedurze in vitro, stali się szczęsliwymi rodzicami oraz krzywdzi dzieci poczęte tą metodą.

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni - wspólnie z młodymi ludźmi - tworzy ustawę o młodzieży.

Polsce potrzebne jest prawo, które wzmocni rolę młodych ludzi. Głos młodych musi być słyszalny.

Politycy Platformy Obywatelskiej dadzą przestrzeń do dialogu i szansę na przedstawianie własnych pomysłów młodych ludzi.

Raport Amnesty International niekorzystny dla Polski

Amnesty International opublikowało roczny raport, który dokumentuje sytuację praw człowieka na świecie w 2016 roku. Eksperci ocenili 159 krajów. Ocenie poddano także Polskę.

Jak czytamy w raporcie, Polska nie uchroniła się od tendencji odwracania się od praw człowieka oraz szerzącej się narracji nienawiści, strachu i oskarżeń.