Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie nieprzestrzegania standardów opieki okołoporodowej

Opieka okołoporodowa to bardzo ważny element opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu. Niestety informacje przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli wyniki kontroli funkcjonowania opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych potwierdzają, że standardy opieki okołoporodowej są nie tylko nieprzestrzegane, ale i wiedza o ich istnieniu bywa znikoma zarówno wśród samych pacjentek, jak i personelu medycznego.

Stanowisko rządu do rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ

W mediach pojawiła się informacja, o tym że Rząd krytycznie odniósł się do wytycznych Komitetu Praw Człowieka ONZ dotyczących stosowania aborcji w krajach członkowskich, które zostały zapisane w opublikowanym w lipcu 2017 roku projekcie tzw. Komentarza Ogólnego do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który dotyczy prawa do życia.

W sprawie reakcji na postawy homofobiczne w szkołach

Trzy dni po rozpoczęciu roku szkolnego, czternastolatek z Gorczyna popełnił samobójstwo. Chłopiec odebrał sobie życie, bo był prześladowany i nękany przez rówieśników. Inni uczniowie nie akceptowali jego ubioru. Przeszkadzała im również jego orientacja seksualna.

Działania Rządu wobec organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe i nowe ruchy społeczne stanowią najważniejszy katalizator rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnim czasie zarówno w mediach publicznych, jak i wypowiedziach polityków wiele razy pojawiał się temat organizacji pozarządowych i ich roli w Polsce.

Odpowiedź w sprawie braku realnego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych

W nawiązaniu do artykułu:
http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/703-w-sprawie-braku-realnego-systemu-wsparcia-dla-ofiar-przestepstw-seksualnych
w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie braku realnego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.