Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie reakcji na postawy homofobiczne w szkołach

Trzy dni po rozpoczęciu roku szkolnego, czternastolatek z Gorczyna popełnił samobójstwo. Chłopiec odebrał sobie życie, bo był prześladowany i nękany przez rówieśników. Inni uczniowie nie akceptowali jego ubioru. Przeszkadzała im również jego orientacja seksualna.

Działania Rządu wobec organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe i nowe ruchy społeczne stanowią najważniejszy katalizator rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnim czasie zarówno w mediach publicznych, jak i wypowiedziach polityków wiele razy pojawiał się temat organizacji pozarządowych i ich roli w Polsce.

Odpowiedź w sprawie braku realnego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych

W nawiązaniu do artykułu:
http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/703-w-sprawie-braku-realnego-systemu-wsparcia-dla-ofiar-przestepstw-seksualnych
w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie braku realnego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

#CzarnyWtorek

Wydarzenia z 3 października br. przypomniały o protestach sprzed roku. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska kolejny raz uczestniczyła w Czarnym Proteście.

W sprawie działań Rządu wobec organizacji pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie to wartość i warunek sprawnie działającego, współczesnego państwa. Rządowe deklaracje dotyczące wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych pojawiają się w debacie od czasu wyborów, jednak do tej pory nie wprowadzono żadnych rozwiązań prawnych, które takie wsparcie mogłyby zapewnić.

W sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy domowej

Dramatyczna jest sytuacja tysiąca kobiet, które doświadczają przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów. Tysiące maltretowanych kobiet nie może liczyć na pomoc ze strony państwa. Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymaga, aby funkcjonariusze policji w trakcie interwencji domowej, wydawali nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do ofiary.