Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

#CzarnyWtorek

Wydarzenia z 3 października br. przypomniały o protestach sprzed roku. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska kolejny raz uczestniczyła w Czarnym Proteście.

W sprawie działań Rządu wobec organizacji pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie to wartość i warunek sprawnie działającego, współczesnego państwa. Rządowe deklaracje dotyczące wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych pojawiają się w debacie od czasu wyborów, jednak do tej pory nie wprowadzono żadnych rozwiązań prawnych, które takie wsparcie mogłyby zapewnić.

W sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy domowej

Dramatyczna jest sytuacja tysiąca kobiet, które doświadczają przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów. Tysiące maltretowanych kobiet nie może liczyć na pomoc ze strony państwa. Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymaga, aby funkcjonariusze policji w trakcie interwencji domowej, wydawali nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do ofiary.

Ostatnie interpelacje

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wraz z panem Michałem Braunem - Pełnomocnikiem do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni, złożyli interpelacje: