Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy domowej

Dramatyczna jest sytuacja tysiąca kobiet, które doświadczają przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów. Tysiące maltretowanych kobiet nie może liczyć na pomoc ze strony państwa. Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymaga, aby funkcjonariusze policji w trakcie interwencji domowej, wydawali nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do ofiary.

Ostatnie interpelacje

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wraz z panem Michałem Braunem - Pełnomocnikiem do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni, złożyli interpelacje:

W sprawie uniemożliwienia wejścia na pokład autobusu czarnoskóremu pasażerowi

Dziennikarka i socjolożka Ludwika Włodek opisała na portalu Facebook sytuację, w której w czerwcu br. w godzinach wieczornych – na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia kierowca autobusu przewoźnika Ecolines jadącego do Berlina nie wpuścił do pojazdu ciemnoskórego pasażera pochodzącego z Togo, sugerując, że „ma nóż i jest terrorystą”.

W sprawie rankingu ILGA – Europe

Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w tęczowym rankingu ILGA – Europe. Jest to najważniejszy ogólnoeuropejski ranking analizujący poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie.

W sprawie Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania

W nawiązaniu do artykułu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustawy o równym traktowaniu oraz Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania, otrzymaliśmy odpowiedź na kolejną interpelację poselską w której Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska dopytywała pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania:
- Kiedy odbędą się dalsze dyskusje i analizy w zakresie wdrożenia niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania?
- Kiedy podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia w tej sprawie?
- Kiedy pozna je opinia publiczna?
- Jakie obszary możliwej współpracy między Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostały określone na spotkaniu w kwietniu br.?
- Kiedy zakończy się analiza zagadnień problemów, jakie powinny znaleźć się w nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania?
- Kiedy ruszy nowa edycja tego programu?

W sprawie umorzenia śledztwa w sprawie nawoływania do nienawiści

W lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo – Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku, podczas której koordynatorka dolnośląskiego oddziału ONR dopuściła się haniebnych i wulgarnych wypowiedzi pod adresem muzułmanów. Prowadząca śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej oskarżyła Helcyk, że w swoim wystąpieniu nawoływała do nienawiści. Nie miała co tego wątpliwości również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Podstawą oskarżenia był art. 256 kodeksu karnego, a proces miał zacząć się w październiku 2016r.