Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

Skandaliczny spot zrealizowany przez NFZ w Opolu i TVP3 Opole

W grudniu ubiegłego roku na kanale TVP Opole pojawił się spot przygotowany dla NFZ, który miał zachęcić kobiety do profilaktyki badań piersi. Jednak treść spotu wywołała duże oburzenie. Telewizja szybko zakończyła emisję spotu w telewizji i usunęła wideo z sieci.

NGO

PiS atakuje organizacje pozarządowe, ponieważ są niezależne i samodzielne, nie dają się podporządkować rządowej polityce.

Partia rządząca swój brak szacunku i zaufania do organizacji pozarządowych pokazuje na wiele sposobów.

Minister sprawiedliwości odbiera dotacje fundacji zajmującej się prawami kobiet.

MAM PRAWO

W środę 18 stycznia br. w Warszawie, wspólnie z ekspertkami, działaczkami społecznymi i lekarzami poseł Monika Wielichowska rozmawiała o łamaniu praw kobiet w Polsce.

Poruszone zostały problemy, z którymi od kilku miesięcy borykają się kobiety i rodziny w Polsce.

Interpelacje w ważnych sprawach

W związku z wypowiedzią pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki, w której potwierdziła, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej, poseł Monika Wielichowska zwróciła się z interpelacją poselską (8444), w której zapytała m.in. dlaczego resort postanowił wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?

W załączniku zamieszczamy treść interpelacji oraz odpowiedź pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgromadzenia, demonstracje i manifestacje nie dla każdego ...

Trwają prace nad projektem ws. zgromadzeń autorstwa PiS, w którym mamy do czynienia z ewidentnym przejawem nierównego traktowania i łamania praw konstytucyjnych.

W trakcie dyskusji nad projektem odrzucono poprawki opozycji oraz wnioski o wysłuchanie publiczne.

Nie odniesiono się do negatywnej opinii projektu wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Legislacyjne i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Według Rzecznika, projekt jest sprzeczny z konstytucją i ze standardami międzynarodowymi. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oceniła, że projekt dąży do ograniczenia wolności zgromadzeń.