Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

MAM PRAWO

W środę 18 stycznia br. w Warszawie, wspólnie z ekspertkami, działaczkami społecznymi i lekarzami poseł Monika Wielichowska rozmawiała o łamaniu praw kobiet w Polsce.

Poruszone zostały problemy, z którymi od kilku miesięcy borykają się kobiety i rodziny w Polsce.

Interpelacje w ważnych sprawach

W związku z wypowiedzią pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki, w której potwierdziła, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej, poseł Monika Wielichowska zwróciła się z interpelacją poselską (8444), w której zapytała m.in. dlaczego resort postanowił wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?

W załączniku zamieszczamy treść interpelacji oraz odpowiedź pani Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgromadzenia, demonstracje i manifestacje nie dla każdego ...

Trwają prace nad projektem ws. zgromadzeń autorstwa PiS, w którym mamy do czynienia z ewidentnym przejawem nierównego traktowania i łamania praw konstytucyjnych.

W trakcie dyskusji nad projektem odrzucono poprawki opozycji oraz wnioski o wysłuchanie publiczne.

Nie odniesiono się do negatywnej opinii projektu wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Legislacyjne i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Według Rzecznika, projekt jest sprzeczny z konstytucją i ze standardami międzynarodowymi. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oceniła, że projekt dąży do ograniczenia wolności zgromadzeń.