Rusza budowa obwodnicy Kłodzka

Dzisiaj zamykamy projektowo-dokumentacyjną część obwodnicy Kłodzka. Wojewoda podpisał Zezwolenie na Realizację Inwestycji. Tym samym za dwa tygodnie na budowę wjadą buldożery. Wykonawca jest gotowy!! Dziękuję za współpracę staroście powiatu kłodzkiego Maciejowi Awiżeniowi i burmistrzowi Kłodzka Michałowi Piszce, a także radnym powiatowym Platformy Obywatelskiej.

Wszystko gotowe!

Zaczynamy budowę OBWODNICY KŁODZKA!

Dzisiaj zamykamy projektowo-dokumentacyjną część obwodnicy Kłodzka. Wojewoda podpisał Zezwolenie na Realizację Inwestycji. Tym samym za dwa tygodnie na budowę wjadą buldożery. Wykonawca jest gotowy!! Dziękuję za współpracę staroście powiatu kłodzkiego Maciejowi Awiżeniowi i burmistrzowi Kłodzka Michałowi Piszce, a także radnym powiatowym Platformy Obywatelskiej.

Wasze wsparcie i motywacja dodawały sił!

Dziękuję Państwu, Mieszkańcom Kłodzka i powiatu kłodzkiego za to, że daliście mi szansę reprezentowania Was w Sejmie.
To w Waszym imieniu oraz w imieniu władz powiatu i miasta Kłodzka, przekonywałam Rząd, Ministra Infrastruktury, GDDKiA, że Kłodzko jest w coraz trudniejszej sytuacji drogowej, że obwodnica Kłodzka jest bardzo potrzebna.

Kilkadziesiąt lat oczekiwania, bezskutecznych starań nabrało rozpędu i pozytywnych decyzji w ostatnich pięciu latach.

Kilka słów o historii:

W kwietniu 2010 r. w budżecie państwa zostały zabezpieczone środki na dokumentację: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY + DOKUMENTACJA PRZETARGOWA dla zadania BUDOWA OBWODNICY KŁODZKA w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46, gdzie szacowany koszt dokumentacji wyniósł 2 miliony 800 tys. zł.

W czerwcu 2010 roku 23 wykonawców zgłosiło się do zaprojektowania obwodnicy Kłodzka.

W sierpniu 2010 roku w siedzibie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu podpisano umowę pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla: "Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46".

W grudniu 2010 roku został zmieniony zakres rzeczowy projektu Programu Budowy Dróg w stosunku do uchwalonego w 2007 roku. W programie z 2007 roku nie było kłodzkiej obwodnicy. Wśród zmian znalazła się pozytywna zmiana dla kłodzkiej obwodnicy.

We wrześniu 2013 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło przetargi na 11 obwodnic. Wśród nich, w załączniku Nr 6 - obwodnica Kłodzka. Załącznik Nr 6 trafił z konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Do obwodnicy Kłodzkiej nie było uwag. Został ostatni przystanek do uzyskania zgody w realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji dla całej Ziemi Kłodzkiej.

1 października 2013 roku Rada Ministrów przyjęła załącznik nr 6, czyli Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. A w załączniku, jedenaście obwodnic do realizacji w kraju w następnej perspektywie finansowej, w załączniku znalazła się budowa obwodnicy Kłodzka.

23 stycznia 2015 r. w starostwie powiatowym w Kłodzku odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę obwodnicy Kłodzka. Na taką wiadomość mieszkańcy powiatu kłodzkiego czekali kilkadziesiąt lat. To co wydawało się niemożliwym, stało się faktem. Dzięki determinacji i współpracy wielu osób i instytucji, mieszkańcy powiatu kłodzkiego mogą się cieszyć, że tak ważny problem komunikacyjny Kłodzka i Ziemi Kłodzkiej będzie rozwiązany.

Budowa obwodnicy Kłodzka to kluczowa inwestycja dla regionu. Pozwoli rozwiązać poważny problem komunikacyjny Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej oraz poprawi bezpieczeństwo jazdy. Przyczyni się także do rozwoju powiatu.

Długa to była droga, ale warto było pracować, aby cieszyć się z finału. Dla mnie osobiście zakończył się pewien ważny etap. Bardzo pracowity!

Teraz skupię się nad DK8, której modernizacja w ubiegłym roku znalazła miejsce w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. W 2015 toku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu i dokumentacji. Zgłosiło się 7 firm, w tej chwili GDDKiA weryfikuje oferty. Wiosną poznamy firmę, która wykona projekt i dokumentację inwestycji.

Tego zadania również nie było na mapie inwestycji, udało się nam ją umieścić w PBDKiA z zabezpieczeniem finansowym w 2015 roku.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 marzec 2016 11:17
(1 głos)