Dzień Pracownika Socjalnego

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.”
Ks. Mieczysław Maliński

Szanowni Państwo, 
                            z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania za trudną pracę, za wszelką pomoc i uśmiech, który często jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.
     Na najwyższe uznanie zasługuje Państwa codzienna gotowość do niesienia pomocy, wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wytrwałości.
     Państwa zawód wymaga wrażliwości, empatii i umiejętności poszanowania godności każdego człowieka. Umiejętność wykorzystywania tych cech w codziennej rzeczywistości, często ukształtowanej przez biedę, przemoc i cierpienie, jest największym darem, jaki powinien posiadać każdy Pracownik Socjalny.
     W dniu Państwa święta, życzę aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Państwa prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

                                                                 Z wyrazami szacunku
                                                                 Monika Wielichowska
                                                     Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
(0 głosów)