Obchody Dnia Górnika

Dzień Górnika to tradycyjne święto przypadające 4 grudnia, w dniu Św. Barbary. W tym wyjątkowym dniu wyrażajmy wdzięczność za trud Wszystkim Górnikom. Podziękujmy za ciężką i dobrą pracę a także wspominajmy tych, którzy odeszli na wieczną szychtę.

To dzień, który jest naszą tradycją, bo większość z nas pochodzi z rodzin górniczych. Górnikiem mógł być dziadek, wujek i tato. Gdyby się rozejrzeć, to w każdej noworudzkiej rodzinie był górnik.

Zgodnie z tradycją, 4 grudnia br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Górnika w Nowej Rudzie. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele prywatnej firmy, którzy chcą uruchomić kopalnię w Nowej Rudzie. Wiele w tym celu zostało już poczynionych kroków, sprowadzone zostało złoże, zainwestowane zostały finansowe środki i przygotowane plany. 

Uroczystość rozpoczęła się od zbiórki uczestników pod pomnikiem Trudu Górniczego w Słupcu, gdzie zostały złożone kwiaty.

Następnie odbyła się uroczysta msza Św. w intencji zmarłych górników i ich rodzin w kościele Św. Katarzyny w Słupcu.

Dalsza część uroczystości odbywa się w Nowej Rudzie i Drogosławiu .

Wszystkim górnikom tym pracującym, tym na emeryturze i Waszym rodzinom życzymy wszystkiego najlepszego !

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#DzieńGórnika
#NowaRuda
#ZiemiaKłodzka

(0 głosów)