Z seniorami o ich sprawach

Polityka senioralna to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie. Seniorów jest coraz więcej, zwiększają się Ich potrzeby bytowe i zdrowotne. Seniorzy nadają także ton w wielu dziedzinach na niwie społecznej i kulturalnej. Dziejowe zadanie każdego rządu i samorządu to zapewnienie Seniorom jak najlepszych warunków finansowych, opieki medycznej oraz przestrzeni do aktywności.

Właśnie po to, by porozmawiać z Seniorami na ten temat i w jak najlepszy sposób sprostać Ich oczekiwaniom, Platforma Obywatelska w całej Polsce organizuje cykl konferencji „Polska Seniora”.

Projekt „Polska Seniora” to największe konsultacje polityki senioralnej w naszym kraju, kilkadziesiąt spotkań, wymiana doświadczeń i pomysłów, inspirujące historie. Program "Polska Seniora" jest oparty na trzech filarach: godne życie, zdrowe życie i aktywne życie - mówi poseł Monika Wielichowska.

W poniedziałek 12 lutego br. projekt dotarł na Dolny Śląsk. W sumie odbyło się sześć spotkań, w tym dwa w powiecie kłodzkim: w Nowej Rudzie i w Kłodzku.

Na zaproszenie Moniki Wielichowskiej na spotkania przyjechały 4 posłanki: Marzena Okła-Drewnowicz, Elżbieta Gelert, Beata Libera-Małecka i Anna Białkowska.

Gospodarzem spotkania „Polska Seniora” była poseł Monika Wielichowska.

W spotkaniu udział wzięli: słuchacze Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Rady Seniora w Nowej Rudzie, Liga Kobiet Polskich Koło im. Elizy Orzeszkowej w Nowej Rudzie, Liga Kobiet Polskich Koło „Femina” w Nowej Rudzie, szefowe Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowa Ruda oraz z Radkowa, Klub Seniora „Stokrotka” z Nowej Rudy, zarząd Radkowskiego Klubu Aktywnego Seniora „Srebrny Liść”.

W debacie uczestniczyli także: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Powiatu Kłodzkiego, Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy, Wojciech Kołodziej Radny Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Halina Gajcy Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.

Punktem wyjścia do rozmów i stworzenia wielkiego programu senioralnego w ramach konsultacji z Seniorami w całej Polsce jest dziesięć punktów programowych. Podczas spotkania parlamentarzystki przedstawiły wypracowane najważniejsze zagadnienia, które należałoby zrealizować:
1) Emerytura bez podatku dochodowego - zaprzestanie pobierania podatku pit od emerytury po ich unettowieniu. Dzięki takim zmianom wzrośnie opłacalność dorabiania sobie do świadczenia emerytalnego.
2) Zwolnienie z płacenia składek jako zachęta do dłuższej pracy – zwolnienie z wszelkich składek (oprócz NFZ), wynagrodzenia osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego, kontynuują pracę zawodową i nie pobierają emerytury.
3) Bilans 60-latka, czyli badanie profilaktyczne i coroczne monitorowanie stanu zdrowia.
4) Geriatria w każdym województwie.
5) Darmowe szczepienia na grypę, zestaw zniżek na leki.
6) Czek opiekuńczy – czek finansujący opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo, z możliwością wyboru formy i świadczeniodawcy opieki.
7) Urlop wytchnieniowy – finansowanie opieki nad niesamodzielnym seniorem podczas urlopu opiekunów.
8) Biuro Seniora w każdym powiecie, całodobowy telefon zaufania.
9) Wsparcie Rad Seniorów, senioralny budżet obywatelski.
10) Karnet aktywizacyjny dla Seniora, Krajowa Karta Seniora.

Podczas spotkania Seniorom rozdane zostały „Koperty Życia” – specjalne formularze na temat stanu zdrowia wraz z magnesem na lodówkę, które mają pomóc ratownikom medycznym w przypadku przybycia do naszego domu karetki oraz zabezpieczyć nasze życie i zdrowie.

Dzięki uprzejmości Przychodni Specjalistyczne Evita, w trakcie dyskusji Seniorzy mogli również zmierzyć sobie poziom cukru oraz ciśnienie, z czego chętnie skorzystali.

To było bardzo konstruktywne spotkanie. W dyskusji aktywnie uczestniczyli przybyli Seniorzy, którzy opowiedzieli o swojej działalności, aktywności i współpracy z samorządem. Opowiedzieli również, z jakimi problemami borykają się na co dzień, co ich trapi i męczy. W Nowej Rudzie widać bardzo dobrą współpracę Seniorów z samorządem. Jednak Państwo ma jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie.

Projekt „Polska Seniora” to nie tylko spotkania w terenie, ale także zespół roboczy, który przygotowuje dla Seniorów najlepsze rozwiązania. Na posiedzeniach zespół podsumowuje pomysły Seniorów przedstawiane podczas spotkań i wspólnych rozmów, przekładając je na konkrety.

 

#PolskaSeniora

#NowaRuda

#MonikaWielichowska

#Seniorzy

#UTW

Ostatnio zmieniany piątek, 16 luty 2018 08:40
(2 głosów)