Wybrano dwa warianty przebiegu nowej DK8 do dalszego opracowania

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

W związku z zaistniałymi  okolicznościami doszło do spotkania pomiędzy Starostą Kłodzkim - Maciejem Awiżeniem, Burmistrzem Miasta Kłodzka - Michałem Piszko oraz Posłem na Sejm RP -  Moniką Wielichowską. Podczas spotkania przeanalizowano proponowane przebiegi korytarzy drogowych. Bardzo zależy nam na najkorzystniejszym rozwiązaniu dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kłodzkiego - powiedział starosta kłodzki. Będziemy stale monitorować kolejne działania związane z budową nowej DK8.

Jak wygladaja proponowane przebiegi korytarzy nowej DK8 http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/wybrano-dwa-warianty-przebiegu-nowej-dk8-do-dalszego-opracowania.html↘️

Info: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

(0 głosów)