Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki”

27 kwietnia br. w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy upamiętniającej działalność antykomunistycznej grupy młodzieżowej o nazwie Tajna Organizacja „Mała Garstka”. Piątkowa uroczystość połączona była z pożegnaniem maturzystów.

Organizacja „Mała Garstka” działała w latach 1951 - 1952 na terenie obecnej NST, wówczas była to Szkoła Przysposobienia Górniczego, do której uczęszczali członkowie organizacji.

Młodzi konspiratorzy podjęli walkę z systemem komunistycznym. Celem organizacji było przygotowanie i kolportaż ulotek na terenie Nowej Rudy. Planowano również rozpoczęcie walki partyzanckiej w lesie i poszukiwanie możliwości zdobycia broni.

Niestety, szkolna młodzież, za swój przejaw patriotyzmu została surowo ukarana skazującymi wyrokami i osadzona w więzieniu. Po zwolnieniu z więzienia mieli bardzo duże problemu ze znalezieniem pracy, nie mogli realizować swoich planów życiowych. Dopiero po upadku komunizmu członkowie organizacji zostali zrehabilitowani, a ich wyroki unieważniono.

W uroczystościach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pani dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście, m.in.: posłanka Monika Wielichowska, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, burmistrz Tomasz Kiliński.

Kiedy wyrażamy hołd, szacunek i pamięć wspominając wydarzenia, które miały miejsce, przychodzi refleksja. Jaki powinien być nowoczesny patriotyzm. Czym jest?
Patriotyzm to uczciwość, praworządność, codzienna praca, szacunek do drugiego człowieka, szacunek do historii, też tej trudnej, to szacunek do Konstytucji, której nie trzeba zmieniać, trzeba przestrzegać jej zapisów. To także budowanie mostów i zakopywanie rowów niezgody i podziałów.

Podczas uroczystości mury Noworudzkiej Szkoły Technicznej opuszczali maturzyści. Posłanka Monika Wielichowska życzyła Im pomyślności w realizacji marzeń, powodzenia na maturze oraz wiary w siebie w swoje umiejętności. Posłanka zadedykowała maturzystom słowa angielskiego pisarza Clarka, który powiedział, że „jedynym sposobem, by odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć po niemożliwe”.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#NowaRuda

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2018 10:05
(0 głosów)