Drodzy Strażacy!

Z okazji Dnia Strażaka składam Wam serdeczne życzenia i podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, to działania wpisane w codzienną służbę strażacką. To dzięki Waszej postawie, sumiennej pracy, profesjonalnej działalności społecznej i wysokiej sprawności operacyjnej, Straż Pożarna cieszy się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem i szacunkiem.

Na najwyższe uznanie zasługuje Wasza codzienna gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zaangażowanie w pracę zawodową.

Mimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków, podnosicie swoje umiejętności, a co za tym idzie, skuteczność działań pożarniczych.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i dumy, a stale wzrastające uznanie społeczne towarzyszą Państwu w dalszej służbie ratowniczej.

Życzę zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzę również niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, licznych sukcesów, satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu oraz szczęśliwych powrotów do domu ze wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Z wyrazami szacunku

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

(0 głosów)