Mobilny Senior czyli...

20% ZNIŻKI DLA SENIORÓW Z POWIATU KŁODZKIEGO

Z inicjatywy Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia i Wicestarosty Kłodzkiego Pani Małgorzaty Jędrzejewskiej - Skrzypczyk przy dużym wsparciu Pani Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej, udało się - po intensywnych negocjacjach, oraz mnóstwem spotkań ze środowiskami zrzeszającymi seniorów, doprowadzić do podpisania wspólnego porozumienia pomiędzy pomysłodawcą czyli Powiatem Kłodzkim, a Panią Prezes PKS PKS w Kłodzku S. A., dotyczącego wprowadzenia stałej 20% zniżki na przejazdy autobusowe dla każdego seniora z powiatu kłodzkiego, który ukończył 60 rok życia.

Program o nazwie "Mobilny Senior" wchodzi w życie od 1 Września 2018. Aby uzyskać kartę zniżkową, należy wybrać się bezpośrednio do sekretariatu w siedzibie PKS w Kłodzku S. A. przy ulicy Dusznickiej i wypełnić prosty formularz. Należy zabrać ze sobą tylko dowód osobisty.

Na uroczystości podpisania porozumienia pojawili się główni przedstawiciele środowisk seniorów i związków zrzeszających seniorów z całego powiatu kłodzkiego oraz uniwersytetów trzeciego wieku. Nadarzyła się dobra okazja do zwykłej rozmowy z władzami powiatu. Seniorzy zadawali pytania dotyczące wprowadzenia programu "Mobilny Senior" oraz przy okazji zgłaszali swoje pomysły, czy dzielili się codziennymi problemami.

Został też poruszony temat powstania "Powiatowej Rady Senioralnej" która reprezentować będzie interesy seniorów w przyszłości i nad którą to obecnie są prowadzone prace w starostwie.

(Wnioski m.in. dostępne są w biurze poselskim)

tekst: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#powiatkłodzki
#senior
#PolskaSeniora

(0 głosów)