XI Sejmik Szkół Karpackich

Kombatanci i młodzież z Karpackich Szkół spotkali się na XI Sejmiku Szkół Karpackich. Przez dwa dni w Nowej Rudzie odbywały się sympozja i spotkania poświęcone historii.

W 2018 roku, w roku, w którym świętujemy 100 lecie odzyskania niepodległości częściej sięgamy do historii Polski. Historii nie zawsze radosnej, nie zawsze zwycięskiej, czasem trudnej i bolesnej, ale naszej, jednej, prawdziwej, którą musimy pielęgnować.

Historia zawsze uczy, zawsze wychowuje, a czasem bywa przestrogą. O tym posłanka Monika Wielichowska mówiła na uroczystej akademii dziękując Kombatantom za Ich życie, za waleczną postawę i obecność.

Dziś ważne jest budowanie sojuszy i współpraca z UE i całym światem.  Ważna przy tym jest pamięć, która przekazują nam Kombatanci inspirując młodsze pokolenia, szkolną młodzież do dbania o nasze wspólne dobro - o Polskę.

Za to, właśnie posłanka dziękowała Uczniom 18 delegacji, które przyjechały z całej Polski na Sejmik, życząc wszystkim pięknego dnia - w rok 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Karpatczycy
#NowaRuda
#powiatkłodzki

Zdjęcia: via/Urząd Miejski/Starostwo Powiatowe

(0 głosów)