Nowa Ruda - ul. Kwiatkowskiego

W Nowej Rudzie zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 3312 D, przy ul. Kwiatkowskiego, ta realizacja to bardzo duża inwestycja w powiecie kłodzkim, która nie doszłaby do skutku bez porozumienia i współpracy oraz współudziału finansowego, lokalnych samorządów i kopalni.

Całość inwestycji to koszt ponad 1,4 mln zł., a zakres prac to: przebudowa drogi na odcinku 1 km, budowa nowego chodnika na odcinku 500 m. Udział finansowania remontu drogi przedstawia się następująco: powiat kłodzki przeznaczył kwotę 925 tys. zł., miasto Nowa Ruda przekazała kwotę 300 tys. zł. a udział kopalni KSS w Bartnicy to kwota 232 tys. zł.

Ponadto ze środków własnych, wzdłuż kopalni, aż do przejazdu kolejowego, kopalnia KSS Bartnica, przebudowała na własny koszt odcinek drogi 350 m, za kwotę 250 tys. zł.

W symbolicznym przecięciu wstęgi i oddaniu do użytku drogi powiatowej, udział wzięli:
posłanka Monika Wielichowska, starosta kłodzki Maciej Awiżeń, mocno zaangażowana w sprawy noworudzkie, w tym remontu tej drogi, wicestarosta kłodzki Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, członek Zarządu Piotr Marchewka, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, przedstawiciel Wykonawcy – Eurovii, prezes kopalni KSS Bartnica Jakub Madej oraz z-ca dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Dariusz Krajnik.

Wszyscy obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że dobrą drogą szybciej dotrzemy do celu.

tekst: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Ostatnio zmieniany piątek, 12 październik 2018 14:52
(0 głosów)