Spotkanie ze Związkiem Sybiraków

Dzięki działalności Związku Sybiraków, wspomnienia zesłania wciąż pozostają żywe. Wciąż trwa pamięć o tych, którzy przeszli koszmar gułagów.

Pamiętajmy nie tylko o tych, których nazwiska zostały wpisane do kart historii Polski, ale także o wszystkich, których nazwisk nie sławi się w pieśniach, o bezimiennych męczennikach, którzy w słowach, czynach i sercach zachowali hasła wypisane na swoich sztandarach: Bóg – Honor – Ojczyzna.
 
Męka Sybiraków nie była daremna, ponieważ z niej wyrosła dzisiejsza wolna Polska.
Sybiracy poświęcili wszystko dla Ojczyzny: majątki, rodziny, często oddawali to, co najdroższe – zdrowie i życie. Pamiętajmy o nich, poświęćmy im chwilę zadumy. Niech pozostaną na zawsze w naszych sercach i pamięci.
 
W poniedziałek, 26 listopada Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska podziękowała Wszystkim Sybirakom za wspaniałą lekcję patriotyzmu i za wkład w walkę o niepodległą Polskę. Posłanka złożyła również najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości oraz miłości i troski najbliższych. Niech pamięć o Sybirakach, Ich czynach i doświadczeniach życiowych będzie drogowskazem dla przyszłych pokoleń.
 
Nie pozwólmy również zapomnieć o tych, którzy na zawsze zostali na tej nieludzkiej ziemi. Cześć ich pamięci.
W spotkaniu uczestniczył pan Kazimierz Krzysiak, który walczył o Kołobrzeg, walczył o naszą niepodległość.
 
Sybiracy podarowali Posłance medal 90-lecia Związku Sybiraków. W uzasadnieniu możemy przeczytać, „za szczególny wysiłek i ogrom pracy włożonej w działalność na rzecz Związku Sybiraków".
 
Bardzo za to nieoczekiwane wyróżnienie dziękuję. To dla mnie zaszczyt! - Monika Wielichowska

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Sybiracy
#ZwiązekSybiraków
#100latNiepodległości
(0 głosów)