Marta Müller

Marta Müller

54. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 12 grudnia br. rozpocznie się 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej.

Jarmark Bożonarodzeniowy

10 grudnia br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska uczestniczyła w Polsko-Czeskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w Ścinawce Średniej.

Zwiedzanie Sejmu

W środę 6 grudnia br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska gościła w Sejmie wycieczkę z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

53. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 6 grudnia br. rozpocznie się 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw; rządowym projektem ustawy o rynku mocy; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.

Obchody Dnia Górnika

Dzień Górnika to tradycyjne święto przypadające 4 grudnia, w dniu Św. Barbary. W tym wyjątkowym dniu wyrażajmy wdzięczność za trud Wszystkim Górnikom. Podziękujmy za ciężką i dobrą pracę a także wspominajmy tych, którzy odeszli na wieczną szychtę.

Licytacja i loteria dla Roberta

W niedzielę 3 grudnia br. poseł na Sejm RP Monika Wielichowska poprowadziła licytację i loterię dla chorego Roberta, na Jego leczenie. A wszystko to przy okazji mikołajkowego turnieju piłki nożnej rocznika 2008.

Dzień Górnika

„(…) Jestem z Tobą
w wyrytym pracą Twych rąk
korytarzu podziemnym.
Jestem w promieniu
Twej lampy nad czołem
rozwierającym ciemność
i nasileniu ramion z mozołem
wpartych w ścianę (…)”


Jerzy Krzywoszewski „Górnikom”

Spotkanie z Burmistrzem Polanicy Zdroju

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem Polanicy Zdroju, które było okazją do konsultacji projektu ustawy, zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - projektu o czystym powietrzu.

W sprawie problemów związanych z wystawianiem karty zgonu

Przepisy regulujące zagadnienie wystawiania kart zgonu obowiązują od lat 50-tych i nie są przystosowane do aktualnej rzeczywistości oraz sytuacji społeczno-gospodarczej. Obecnie te zagadnienia określa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 1961 r.

Klub Obywatelski ze Sławomirem Neumannem

Klub Obywatelski ze Sławomirem Neumannem w Kłodzku - stolicy Ziemi Kłodzkiej za nami (pierwszy klub z Borysem Budką odbył się kilka tygodni wcześniej w Nowej Rudzie).

Subskrybuj to źródło RSS