Praca w regionie

Drogowa inwestycja w Nowej Rudzie

W najbliższych miesiącach zrealizowane zostanie zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424 – 42+430 z chodnikami km 40+424 – 42+430 L – do…

Obwodnica Kłodzka

We wtorek 12 lipca br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy obwodnicy Kłodzka połączoną z wizytą na terenie budowy. Spotkanie z wykonawcą, nadzorem i archeologami odbyło się w Kłodzkiej…

Gospodarczy rozwój Nowej Rudy

Z dużym zadowoleniem możemy zaobserwować, że w ostatnich latach Nowa Ruda rozwija się gospodarczo. W 2014 roku pozyskano nowego inwestora, który zdecydował się uruchomić swoją fabrykę w naszym mieście.