Praca w regionie

Narodowe Czytanie

W sobotę 3 września br. poseł Monika Wielichowska wzięła udział w wielkim Narodowym Czytaniu. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania jest "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radków

30 września 2015 roku Rada Miejska w Radkowie podjęła Uchwałę nr XIII/62/15 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków na lata 2015-2025, stanowiącego wieloletni program działań…

Święto Folkloru

W minioną niedzielę zakończył się Festiwal Folkloru. Festiwalowe spotkania odbyły się w Nowej Rudzie, Jugowie, Kłodzku i Strzegomiu.