Praca w regionie

Międzynarodowe Targi Pracy

W Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie 7 kwietnia br. odbyły się Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.