Praca w regionie

Spotkanie Noworoczne w Nowej Rudzie

W środę 16 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne władz miasta i zaproszonych gości. Podczas spotkania burmistrz Tomasz Kiliński dokonał podsumowania…

#SprawaPolek w Nowej Rudzie

#SprawaPolek w Nowej Rudzie z udziałem koordynatorki Moniki Wielichowskiej i Pań z Ligi Kobiet Polskich była kolejnym ze spotkań, które odbywają się we wszystkich regionach Polski od kilku miesięcy.…