Interpelacja

„Kolejne pole do naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie obronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu na przemoc, ani jakiegokolwiek przyzwolenia na przemoc. (...) Widziałem cierpienie maltretowanych dzieci i nie można ich zostawić samym sobie, nie można chować głowy w piasek. (...) pozostawianie dzieci na pastwę przemocy tez jest zbrodnią. (...) Poprawimy mechanizmy zapewniające ochronę ofiarom przemocy w domu i w miejscu pracy. (...) – mówił Mateusz Morawiecki w 2017 roku podczas swojego expose w Sejmie.

Wcześniej rząd PIS zabrał finansowe wsparcie organizacjom pozarządowym, które pomagały i wspierały kobiety, próbował wypowiedzieć konwencję antyprzemocową, której postanowień do dziś nie realizuje, ograniczył kobietom ich prawa narzucając swoją ideologię zamiast dostępu do nowoczesnej medycyny.
31 grudnia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniający ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt z haniebnymi, skandalicznymi zapisami godzącymi w ofiary przemocy. Zakładający, że przemocą nie będzie już jednorazowe, a jedynie powtarzające się pobicie. „Niebieska Karta”, czyli procedura monitorowania przemocy w rodzinie nie będzie zakładana z urzędu – aby została założona będzie do tego potrzebna zgoda ofiary.  Odpowiedzialność za decyzję w sprawie dziecka, którego zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone, zostaje przeniesiona z pracownika socjalnego na policjanta, a sprawca przemocy będzie miał dostęp do dokumentacji na swój temat.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, zwróciła się w tej sprawie do Premiera RP. W wystosowanej interpelacji posłanka zadała pytania:
1. Dlaczego Premier i rząd, dopuścili do tego, aby tak haniebny projekt pojawił się w przestrzeni publicznej?
2. Dlaczego Premier i rząd, firmują propozycje ustawowe, które powodują, że przemocą domową przestaje być jednorazowe zachowania sprawcy? Ile zatem razy sprawca przemocy musi pobić, zgwałcić, uwięzić, szykanować, zastraszać, szantażować,  aby przemoc w świetle prawa była przemocą?
3. Dlaczego oprawca, kat jest ważniejszy niż ofiara przemocy ?
4. Kto jest autorem tych skandalicznych zapisów projektu ustawy?
5. Jaką rolę w ich tworzeniu odegrał Ordo Iuris?
6. Kiedy dymisje: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wiceprezes Rady Ministrów do spraw społecznych, która ma zapewniać koordynację działań i sprawnego podejmowania decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendować ich Radzie Ministrów lub Premierowi?
7. Kiedy rząd rozpocznie wdrażanie w życie zapisów konwencji antyprzemocowej?
8. Czym faktycznie w Rządzie zajmuje się wicepremier od spraw społecznych Beata Szydło? Proszę o przedstawienie Jej zakresu obowiązków i jaki powierzył Premier wykaz zadań do realizacji pani wicepremier od spraw społecznych? Proszę przestawić efekty pracy od momentu Jej powołania na to stanowisko?
 
W załączeniu udostępniamy odpowiedź pana Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Interpelacja

Pobierz załącznik:

(0 głosów)