Ostatnie interpelacje poselskie

W 2019 roku Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni, złożyła interpelacje:

1. Do Ministra Zdrowia - w sprawie świadczeń niegwarantowanych.
 
Od lat Narodowy Fundusz Zdrowia przyznawał środki na realizację zdrowotnych programów, których nie było w koszyku świadczeń gwarantowanych. Kiedy możliwe było łączenie środków NFZ z samorządowymi, udawało się realizować wiele zdrowotnych projektów.
 
 
2.  Do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania - w sprawie przestępstw z nienawiści, na przykładzie ataku na tle rasistowskim w warszawskim autobusie.
 
Mieszkający od 15 lat w Polsce i posiadający polskie obywatelstwo,  Efe Türkel wraz z kolegą zostali zaatakowani w Warszawie przez pięciu kibiców Legii w autobusie 521 z Miedzeszyna, 15 grudnia ok. godz. 19-tej. Nikt z pasażerów nie zareagował i nie udzielił wsparcia ofiarom napaści. Po zajściu pokrzywdzeni, chcąc złożyć zawiadomienie na policję, byli trzykrotnie odsyłani na inny komisariat.
 
 
3. Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet: Ochrona zabytków, zadanie pn. "Rusko, kościół obronny pw. św. Piotra i Pawła (XV w.) - remont elewacji wieży kościoła oraz malowanie wieży i całego kościoła - kontynuacja prac przy zabytku".
 
Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynął wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: Ochrona zabytków, zadanie pn. „Rusko, kościół obronny p.w. Św. Piotra i Pawła (XV w.) – remont elewacji wieży kościoła oraz malowanie wieży i całego kościoła – kontynuacja prac przy zabytku”, złożony przez Rzymsko-Katolicką Parafię p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie. Posłanka Monika Wielichowska w interpelacji poselskiej zapytała Ministra, czy rzeczowy wniosek ma szansę na dofinansowanie, by kontynuować prace przy zabytku.
 
 
4. Do Prezesa Rady Ministrów - w sprawie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającej na likwidacji systemowej ochrony ofiar przemocy i wzmocnieniu praw oprawcy.
 
 
Ponadto posłanka nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na interpelacje w sprawie:
 
1) Finansowania państwowego ratownictwa medycznego.
 
Z dniem 01.04.2019 r. nastąpią duże zmiany organizacyjne w systemie Ratownictwa Medycznego tj.: zmiana rejonów operacyjnych z 12 na 2, dwie skoncentrowane dyspozytornie, zawiązanie konsorcjum lub podwykonawstwa w celu realizowania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia itd. Są to duże zmiany organizacyjne, ale niestety nie poparte wzrostem środków finansowych na Zespoły Ratownictwa Medycznego.
 
2) Pogarszającej się sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych, która doprowadzi do ograniczenia zdrowotnych usług.
 
Zatrważająca jest pogarszająca się sytuacja ekonomiczna szpitali powiatowych, wynikająca ze wzrostu kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami gwarantowanymi przez nowe regulacje prawne, które nakładają obciążenia finansowe na szpitale powiatowe, a nie znajdują pokrycia w przychodach. Na szpitale powiatowe nakładane są nowe obowiązki bez jednoczesnego zapewnienia środków finansowych na ich realizację. Samorządowy powiatowe, które są organami prowadzącymi szpitale powiatowe, nie udźwigną finansowo zmian wprowadzanym przez rząd bez zwiększenia finansowania. Nowe regulacje skutkować będą ograniczeniem dostępności do usług zdrowotnych, dojdzie do likwidacji łóżek – w efekcie likwidacji oddziałów, a nawet szpitali.
 
3) Nadużyć w KGHM.
 
Jak donoszą media, o obsadzie kierowniczych stanowisk w KGHM osobiście decyduje wiceprezes PiS i szef struktur tej partii na Dolnym Śląsku.
Jednym z nominatów jest jego chrześniak. W 2016 r. dostał posadę dyrektora technicznego. Na trop tej afery w połowie 2018 roku wpadły wewnętrzne służby państwowej spółki, które kontrolę przeprowadziły na polecenie ówczesnego prezesa. Wykazano próby ustawienia trzech przetargów na zakup sprzętu i oprogramowania o łącznej wartości 3,2 mln zł.
 
O odpowiedziach będziemy Państwa na bieżąco informować ☺
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Sejm
#Interpelacja
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 luty 2019 14:09
(0 głosów)