Pierwszy Dzień Wiosny z Seniorami

Posłowie PO pierwszy dzień wiosny spędzili z Seniorami, którzy przyjechali na prezentację projektów ustaw #PolskaSeniora.

Projekty ustaw są efektem prawie 100 spotkań posłów PO z seniorami w całej Polsce. Wiele z nich odbyło się na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Kłodzku, w Nowej Rudzie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu czy Świdnicy!

Warto przypomnieć, rząd PO/PSL zbudował politykę senioralną i wie jak ją rozbudować. Wie, dzięki rozmowom z Seniorami !

„Polska Seniora” to przede wszystkim kontynuacja dobrych rozwiązań, które rząd PO-PSL wprowadził w czasie słynnych „ośmiu lat”.

✅Trzy strategiczne dla polityki senioralnej dokumenty:
1. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020.
2. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
3. Program Solidarność Pokoleń, czyli zwiększenie aktywności w wieku 50 +.

↘️Uchwalenie pierwszej w historii Polski ustawy o osobach starszych
↘️Utworzenie Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
↘️Utworzenie Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie
↘️Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym umożliwiająca powstawanie Rad Seniorów
↘️Wzrost przeciętnej emerytury - W 2007 roku wynosiła 1345 złotych, a w 2014 roku już 2053 złote.
↘️Wzrost o ponad 1/3 wysokości dodatku pielęgnacyjnego do rent i emerytur
↘️unowocześnienie i doposażenie 282 zakładów opieki zdrowotnej w najnowszy sprzęt i aparaturę medyczną

✅PROGRAM SENIOR WIGOR
Sieć placówek, które mają pomóc w aktywizacji osób starszych
Finansowanie obejmuje: budowę wyposażenie i opiekę nad seniorami
360 mln – łączna kwota przeznaczonych przez rząd PO-PSL środków na ten cel
100 – liczba placówek, które powstały w 2015 roku

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII

22 mln – koszt wyposażenia, remontów, modernizacji
Instytut, który nie tylko leczy, ale przede wszystkim prowadzi badania naukowe i wyznacza standardy opieki nad seniorami oraz kształci lekarzy i opiekunów

PROGRAM „KULTURA DOSTĘPNA”

Specjalne kulturalne oferty dla seniorów

PROGRAM
„PRAWO DLA KAŻDEGO”

Bezpłatne porady prawne dla seniorów w każdym powiecie

Ustawa o tzw. odwróconej hipotece

Pierwsze w historii Polski posiedzenie „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” w polskim Sejmie

Zmiana ustawy „Prawo bankowe” pozwalająca spadkobiercom na uzyskanie informacji o tzw. „rachunkach uśpionych”

✅✅✅Program „Polska Seniora” podzielono na 3 filary:
GODNE ŻYCIE
ZDROWE ŻYCIE
AKTYWNE ŻYCIE

✅GODNE ŻYCIE
Zadbamy o Twoje poczucie bezpieczeństwa i komfort życia. Zapewnimy:
- EMERYTURĘ BEZ PODATKU
zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytury
- ZWOLNIENIE Z PŁACENIA SKŁADEK JAKO ZACHĘTA DO DŁUŻSZEJ PRACY
zwolnienie ze wszystkich składek (oprócz NFZ) wynagrodzenia osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na dłuższą pracę
- CZEK OPIEKUŃCZY
czek finansujący opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo
- URLOP WYTCHNIENIOWY
sfinansowanie opieki nad niesamodzielnym seniorem podczas urlopu opiekuna
- INSTYTUCJĘ ASYSTENTA OSOBY NIESAMODZIELNEJ
warunki do legalnej pracy dla opiekunów pracujących dotychczas w tzw. szarej strefie
- DOPŁATY DO TELEOPIEKI


✅ZDROWE ŻYCIE
Zatroszczymy się, byś mógł cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata. Zapewnimy:
- BILANS 60-LATKA
badanie profilaktyczne i coroczne monitorowanie stanu zdrowia
- SZCZEPIENIA NA GRYPĘ ZA DARMO
- ZESTAW ZNIŻEK NA LEKI
- GERIATRIĘ W KAŻDYM WOJEWÓDZTWIE
- ROZWÓJ TELEMEDYCYNY
- CIĄGŁĄ, USTAWICZNĄ REHABILITACJĘ

✅AKTYWNE ŻYCIE
Damy Ci szansę na samorozwój i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
Zapewnimy:
- WSPARCIE RAD SENIORA
rady seniora na każdym szczeblu samorządu i z własnym niezależnym budżetem
- SENIORALNY BUDŻET OBYWATELSKI
część samorządowych budżetów tylko dla seniorów
- KRAJOWA KARTA SENIORA
uprawniająca do szeregu ulg i zniżek
- KARNET AKTYWIZACYJNY
ułatwiający uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym
- BIURO SENIORA W KAŻDYM POWIECIE
niosące pomoc w codziennych sprawach
- CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORA

Z każdego z tych filarów, po konsultacjach, skonstruowaliśmy projekty rozwiązań legislacyjnych.

AKTYWNE ŻYCIE

„USTAWA O RADACH SENIORA”
Czyli o Ustawa zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim

Projekt wprowadza obowiązek powołania Rady Seniorów na wszystkich szczeblach samorządu:
- na wniosek 100 mieszkańców powyżej 65 roku życia w przypadku samorządu gminnego
- na wniosek 150 mieszkańców powyżej 65 roku życia w przypadku samorządu powiatowego
- na wniosek 200 mieszkańców powyżej 65 roku życia w przypadku samorządu wojewódzkiego

Projekt wprowadza zapis, iż
„Rada gminy/Rada powiatu/Sejmik województwa, powołując radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków, zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów”

Projekt wprowadza prawną możliwość dofinansowania przez samorząd działalności rady seniora bądź diet oraz kosztów podróży członków rady seniorów związanych z jej funkcjonowaniem.

GODNE ŻYCIE
USTAWA O POMOCY OSOBOM NIESAMODZIELNYM
Złożona do laski marszałkowskiej

Rozwiązania zawarte w Ustawie o pomocy osobom niesamodzielnym wspomogą rodziny w sprawowaniu opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Dostępność usług opiekuńczych maleje, a zapotrzebowanie na nie szybko rośnie. Grozi to przede wszystkim dezaktywizacją zawodową dużej grupy osób, szczególnie kobiet w wieku emerytalnym.

-​Jeśli opiekunowie osób niesamodzielnych będą chcieli łączyć opiekę z pracą zawodową otrzymają czek opiekuńczy , którym można będzie sfinansować znaczną część kosztów usług opiekuńczych (świadczonych w domu, domu dziennego pobytu, Domu Pomocy Społecznej lub innym ośrodku). Wartość czeku zależna będzie od orzeczonego stopnia niesamodzielności. O wyborze formy opieki i osoby lub firmy, która będzie ją świadczyć zdecyduje rodzina, która będzie z nimi zawierać umowę.
-​W pierwszym okresie po wystąpieniu niesamodzielności ( do pół roku) opiekunowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego lub pracy w niepełnym wymiarze, co zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia.
-​Opiekunowie pracujący w tzw. szarej strefie (nierejestrowi, nieformalni) będą mogli otrzymywać zapłatę czekiem opiekuńczym i wykonywać swą pracę legalnie ( jako asystenci osób niesamodzielnych) po przejściu odpowiedniego przeszkolenia. Jeśli będą wcześniej zarejestrowani jako bezrobotni będą mieli opłacane składki ubezpieczeniową i zdrowotną.
-​Wszyscy opiekunowie osób niesamodzielnych będą mogli skorzystać z urlopu wytchnieniowego, w trakcie którego pokrywane będą koszty opieki zewnętrznej.
-​Osoby niesamodzielne, po odpowiedniej kwalifikacji otrzymają dopłatę umożliwiającą skorzystanie z usług teleopieki.
-​W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym i odpowiedniej jakości świadczonych usług opiekuńczych będą one zestandaryzowane, a podmioty wykonujące te usługi będą certyfikowane. Rodzina uzyska także pewne uprawnienia kontrolne.

ZDROWE ŻYCIE

Rozporządzenie o programie badań profilaktycznych „Bilans 60-latka”

czyli
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt wprowadza zestaw bezpłatnych badań zagwarantowany osobom kończącym 60 lat

Bilans 60-latka obejmować ma następujące badania diagnostyczne:
1) morfologia,
2) Sód,
3) Potas,
4) Kreatynina,
5) Glukoza,
6) Kwas mocz.,
7) Mocz – badanie ogólne,
 OB.,
9) Cholesterol całkowite,
10) HDL,
11) LDL,
12) TG,
13) ALT,
14) PSA,
15) TSH.

Jeśli macie Państwo pytania. Jeśli chcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami, piszcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynatorka Marzena Okła-Drewnowicz z pewnością odpowie na wszelkie pytania.

Monika Wielichowska
Posłanka na Sejm RP
Koordynatorka Sprawa Polek

(0 głosów)