W sprawie raportu Freedom House

Amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House opublikowała raport „Press Freedom 2017” dotyczący wolności mediów na świecie. Pierwszy raz od 1990 roku na liście państw, w którym istnieje wolność mediów – zabrakło Polski.

Pierwszy raz od 1990 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska zostaje przeniesiona z grupy państw z wolnymi mediami, do grupy z częściowo wolnymi mediami.  Ostatni raz Polska została zakwalifikowana do grupy krajów z częściowo wolnymi mediami w raporcie z 1990 roku, podsumowującym 1989 rok. Do 2016 roku Polska była w grupie państw z wolnymi mediami. Autorzy raportu zwracają uwagę na złą sytuację w Polsce związaną m.in. z ograniczeniem dziennikarzom dostępu do relacjonowania prac parlamentu przez władze kraju. Polskę podano jako przykład państwa, gdzie politycy ograniczają wolność mediów. „Pozycja Polski spadła w powodu braku tolerancji rządu dla niezależnego i krytycznego dziennikarstwa, wpływu polityków na media publiczne i ograniczenia wolności wypowiedzi na temat polskiej historii oraz tożsamości, co doprowadziło do polaryzacji i autocenzury” – czytamy w uzasadnieniu.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała interpelację poselską do pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
- Czy Pan Pełnomocnik zapoznał się z raportem?
- Jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie?
- Czy Pan Pełnomocnik ma plan, jakie należy podjąć działania, aby poprawić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że kwestie związane z polityką audiowizualną, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii należą do kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan Lipiński zaznaczył, że w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r. nie zostały dokonane żadne zmiany prawne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wolność mediów. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że jedyna zmiana legislacyjna w zakresie prawa medialnego zawarta została w ustawie o Radzie Mediów Narodowych, która zmieniła sposób powoływania władz mediów publicznych.


Pełną treść interpelacji i odpowiedzi udostępniamy w załączeniu.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)